Regulament pentru utilizatori

Regulament pentru utilizatori

      1. Drepturile utilizatorilor:

 • Statul garantează oricărui utilizator dreptul la informaţie prin oferirea accesului la toate genurile şi tipurile de documente intrate în bibliotecă, precum şi la reţelele informaţionale locale, naţionale şi internaţionale, conform convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 • Biblioteca asigură dreptul utilizatorului la confidenţialitate asupra informaţiei solicitate prin utilizarea serviciilor de bibliotecă şi a datelor cu caracter personal ale utilizatorului aflate în posesia bibliotecii.
 • Accesul utilizatorului la serviciile şi colecţiile de bibliotecă se face în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, elaborat în corespundere cu prevederile legale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, la protecţia patrimoniului cultural naţional mobil, la dreptul de autor şi drepturile conexe.

2.   Obligaţiile utilizatorilor:

 • Utilizatorul este obligat să respecte regulamentul de ordine interioară a bibliotecii şi regulile privind integritatea documentelor împrumutate.
 • Biblioteca publică este obligată să pună la dispoziţia utilizatorului regulamentul de ordine interioară a bibliotecii.
 • Distrugerea sau pierderea documentelor, echipamentelor bibliotecii de către utilizator ori restituirea cu întârziere a documentelor împrumutate se sancţionează conform regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii

3. Regului privind utilizarea bibliotecii:

 1. Înscrierea (reînscrierea) se face anual prin încheierea (prelungirea) contractului  dintre utilizatori și bibliotecă, la prezentarea buletinului  de identificare, carnetului studențesc, elevii prezintă adeverința de naștere.
 2. Împrumutul sau consultarea publicațiilor se face conform opțiunilor de studiu și lectură ale cititorilor, prin completarea fișelor – formular, indicate de bibliotecar.
 3. Publicațiile periodice, cărțile rare, fondul de referință se consultă pe loc, în sala de lectură, împrumutul la domiciliu fiind admis pentru literatura artistică și literatura de ramură persoanelor cu domiciliu în oraș.
 4. Fiecare utilizator are dreptul să împrumute între 1-3 cărți  (volume), în funcție de valoarea și gradul de solicitare ale acestora. Termenul de restituire este de 15 zile și poate fi prelungit, la cerere, cu aprobarea bibliotecarului, iar în cazul nerespectării graficului se efectuează avizări prin telefon.
 5. Este interzis schimbul de publicații între utilizatori sau împrumutarea cărților bibliotecii altor persoane.
 6. Dacă se constată rea – credință din partea utilizatorului (prin nerestituirea cărții) sau se înregistrează cazuri de pierdere ori de deteriorare accentuată a publicațiilor împrumutate se procedează la recuperarea silită a pagubei produse, prin întocmirea unui proces verbal de constatare și împrumutare.
 7. Utilizarea calculatoarelor în bibliotecă. Stațiile de lucru sunt utilizate pentru informare, procesare și lucru individual.
 8. Timpul de utilizare a unui calculator este: pentru beneficiarii de 16 ani – 1 oră; copiii până l6 ani – 40 minute.
 9. Problemele de ordin tehnic, apărute în timpul utilizării calculatorului sau navigării pe Internet se soluționează de către inginerul programator sau bibliotecar. Nu încercați să rezolvați problema singur.
 10. Nerespectarea regulilor de mai sus atrage după sine suspendarea temporară, ori definitivă a dreptului de frecventare a bibliotecii, sau după caz, aplicarea sancțiunilor de rigoare privind recuperarea pagubelor produse.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *