„Biblioteca vine la tine”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă  „ Biblioteca vine la tine”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

SMB   „Biblioteca vine la tine” este oferit beneficiarilor noștri cu cerințe speciale educaționale, în context atat fizic, cat și psihologic. A fost fondat la solicitarea unor părinți și cadre didactice care participă în viața acestor categorii de copii , fiind un mijloc de contact a lor cu societatea, tot odată și de respectare a drepturilor la viața, informare, educație etc.

Scopul  proiectului:

Integrarea în societate a copiilor cu posibilități limitate.

Obiective și activități:         

  • A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social;
  • A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.
  • A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.  S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților. S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „ Biblioteca vine la tine” S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.    A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.               2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lecturi în grup : Zilele Creangă la bibliotecă. Lecturarea poveștii „Punguța cu doi bani” grădinița nr. 5.Ziua Internațională a Ocrotirii Animalelor. Lecturăm împreiună. „Coboară un cățeluș din cer” I.Filip grădinița nr.1. Ore vesele „Spune-mi o poezie” Centrul de plasament „Căldura casei”„Hai să ne jucăm” copii din familii defavorizate. Vizitarea la domociliu a beneficiarilor (Ionuț Marusic, s.Țarigrad) Oferirea cărților de literatură artistică cu acordarea împrumutului la domiciliu.Organizarea la domiciliu a zilei de naștereCrearea unui filmuleț-felicitare cu plasare în rețelele de socializare Includerea copiilor în activitățile de masa organizate în bibliotecă (întalniri cu scriitorii, matineu, discuții online)   Promovarea copiilor dotați în mass-media         S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „ Biblioteca vine la tine ”  S.Zaporojan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Biblioteca vine la tine  ” S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Biblioteca vine la tine ”  S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.      3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. Prezentări de carte în ajutorul părinților și pedagogilor S.Zaporojan N.Bejan      Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:    Copii cu  cerințe educaționale speciale.

Parteneri: Familii defavorizate, Centrul de plasament „Căldura casei”, grădinițele nr. 1, 5.

Impactul deziderat:

Fiindu-le creat un mediu de activitate agreabil, copii se simt liberi, descătușați  în acțiuni, capătă încredere în puterile proprii, au posibilitatea de a practica activitățile preferate (desen, lectură, poezie, aplicație …) . Prin intermediul mass-media ei și-au făcut prieteni, care au aceleași probleme sau care îi încurajează, își pot afișa talentele.

Durabilitate:  Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari.
  • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
  • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

 

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *