„Academia micilor vedete”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „Academia micilor vedete”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

Atelier de arta vorbirii pentru solicitanții care posedă talent și doresc să-și dezvolte abilități de vorbire corectă, coerentă și expresivă.

         SMB „Academia micilor vedete” a fost  fondat după un sondaj printre părinți, care a dovedit că  crearea serviciului ar fi benefică. El oferă posibilitate copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani nu doar să  tezaurizeze cunoștințe  utile cu privire la practicarea diverselor tehnici de dezvoltare a vorbirii, expresivității, stimulării creativității ci și a încrederii în sine, în atitudinea sa . De asemenea, ei vor descoperi noi tehnici în scopul exprimării libere și pronunției corecte a cuvintelor, mesajelor, la formarea unei dicții impecabile, la depistarea, dezvoltarea și stimularea capacităților de a gândi profund și de a exprima întocmai cugetul, de a lectura expresiv și reproduce corect mesajul global, de a îmbunătăți cultura comunicării copiilor, ori vorbirea este un proces care se asimilează pe întreg parcursul vieții și nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să însușim cum să ne exprimăm corect, deslușit și concis.

        Scopul  proiectului:

  • Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
  • Valorificarea potențialului intelectual și artistic al copiilor.
  • Dezvoltarea capacității de exprimare  a unor sentimente prin mișcare scenică, mimică, gestică.
  • Dezvoltarea capacității de exprimare orală și receptare a mesajului oral.
  • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.
  • Dezvoltarea capacităților de reflectare  asupra aspectelor teoretice și practice ale jocului actoricesc, ale unei montări.

Obiective și activități:    Pentru captarea interesului societății fața de activitatea bibliotecii dar și a măririi numărului de utilizatori ai săi au fost selectate mai multe forme de activități interactive. Copii vor participa la diverse activități cultural artistice (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea mamelor, ziua familiei, hramul localității, diverse festivaluri și concursuri etc.). Ei vor evolua cu compoziții literare adaptate în baza versurilor poeților naționali, la prezentări de carte, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar.

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Valorificarea potențialului intelectual și artistic al copiilor.    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2017 S.Zaporojan Cr.ȚurcanuLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2017S.Zaporojan N.Bejan Cr.ȚercanuViziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan Cr.ȚurcanuChestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Academia micilor vedete”2017 S.Zaporojan Cr.ȚurcanuEchipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Anual   N.Bejan S.Zaporojan Cr.ȚurcanuArticol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB  Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovativ.                2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lansarea  SMB „Academia micilor vedete” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia”; Lecturi de toamnă „Recital de toamnă” cu participarea membrilor „Academiei micilor vedete”..  Ediție a paginii de Facebook dedicată aniversării a 70 ani de la nașterea poetului V.Romanciuc cu membrii „Academiei micilor vedete”.  „Academia micilor vedete” în ajunul Anului  Nou,             S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco Cr.Țurcanu    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan Cr.Țurcanu  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco Cr.ȚurcanuDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan  Cr.ȚurcanuPlanul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  De a descoperi noi talente (poeţi, pictori, actori etc    3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect  S.Zaporojan N.Bejan Cr.Țurcanu    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:    Copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 (până la 25 copii anual)

Parteneri:

LT „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „V.Boiarnițchi”,  

Instituțiile preșcolare „Florile dalbe”, „Scufița roșie”

Direcția CTTS

Impactul deziderat:

Copiii au descoperit  tezaurul personalităților evidente ale raionului, au evoluat cu compoziții literare adaptate în baza versurilor poeților  autohtoni la prezentări de carte, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar, au participat la diverse activități cultural artistice (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea mamelor, ziua familiei, hramul localității, diverse festivaluri și concursuri etc ).

Incepând cu  2017, anul fondării SMB și până în prezent, el include   până la 25 copii anual. În timp de trei ani de zile,  din SMB al Bibliotecii copii Drochia devine colectiv model, condus de D-na Cr.Țurcanu (specialist al DCTS Drochia).

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari, specialiști ai DCTST Drochia,
  • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
  • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;
  • Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Țurcanu Cristina, specialist al DCTST Drochia

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *