Biblioteca te informează

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  ”Biblioteca te informează”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

 Este primul SMB al bibliotecii  oferit beneficiarilor noștri și nu numai în format IT, care apare în perioada pandemiei, inițiat în condițiile lucrului de la distanță. Conține material informațional despre virusul COVID-19 și propagă un mod de viață corect prin respectare regulilor de comportare pe timp de pandemie.

        Scopul  proiectului:

   Oferire a informației pentru populație referitoare la virusul COVID-19 și propagarea unor reguli de comportament corect în timp de pandemie.

Obiective și activități:         

  •   Implicarea bibliotecii în prevenirea procesului de răspandire a virusului COVID-19 prin oferirea informației despre el populației.
  • Propagarea unor reguli de prevenire a infecției cu virus COVID-19, prin răspandirea pliantelor, postări pe paginile de socializare.
  • Asigurarea activității bibliotecii în orice condiții prin utilizarea IT.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Implicarea bibliotecii în prevenirea procesului de răspandire a virusului COVID-19 prin oferirea informației despre el populației.       1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)Pe parcursul anuluiS.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2 Propagarea unor reguli de prevenire a infecției cu virus COVID-19, prin răspandirea pliantelor, postări pe paginile de socializare.                2.1 Realizarea activităților   serviciului: –  Ediții periodice oformate pe platforma educațională CANVA sau Publicații, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google cu scop de a-i  informa pe beneficiarii noștri despre virusul COVID-19 și propagărea unui mod de viață corect prin respectare regulilor de comportare pe timp de pandemie.   Creaarea  și răspandirea pliantelor tematice  Pe parcursul anului    S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  N.Bejan A.Zaporojan  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Biblioteca te informează  ”2020 S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.ZaporojanDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3. Asigurarea activității bibliotecii în orice condiții prin utilizarea IT.                   3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect.Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media  Postări Facebook
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare. 

Impactul deziderat: Postările serviciului „  Biblioteca te informează” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrandu-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:     Perioada de pandemie

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari.
  • Informaționale: Publicații,  informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  Pliante   
  • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal, Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *