„Caleidoscopul copiilor”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „Caleidoscopul copiilor

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:  Activități în format TI pentru solicitanții rețelelor de socializare (facebook, pagina „Biblioteca copii Drochia”) Activități în format TI pentru utilizatorii rețelelor de socializare (facebook, pagina „Caleidoscopul copiilor”) organizate, filmate, postate de copii cu suportul echipamentului tehnic pus la dispoziția de Programul Novateca. Ideia creării unui SMB nou a luat nașterea în urma solicitărilor unui grup de beneficiari  cu interes vădit și capacități sporite în utilizarea tabletelor. Anume creativitatea și dorința lor de a se manifesta a dat start SMB „Caleidoscopul copiilor”.    

        Scopul  proiectului: Captarea interesului societății fața de activitatea bibliotecii dar și a măririi numărului de utilizatori ai săi și promovarea celor mai activi și talentați beneficiari ai bibliotecii dornici de a se manifesta.

          Obiective :

  • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare și creativitate .
  • Promovarea bibliotecii și a beneficiarilor ei. 
  • Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT.

Obiective și activități:     

Beneficiari: Beneficiari ai bibliotecii

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
 Obiectivul 1  Dezvoltarea aptitudinilor de                prezentare și creativitate      1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu. S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Lista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților. S.Zaporojan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)Pe parcursul anului S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate.Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „ Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.    S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan Informația plasată pe site  
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB   Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT2.1 Realizarea activităților   serviciului:    Lansarea  SMB „ Caleidoscopul copiilor” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia  „Semințele lui Grigore Vieru”  postarea 14 februarie ,  109 vizionări ; „Clipe autumnale”  au participat la filmare – 10 copii,  postarea-11 octombrie; 436 de vizionări ; „Anul Vasile Romanciuc” la Biblioteca copii Drochia, cu membrii „Academei micilor vedete” postarea – 3 noembrie, 68+70= 138 vizionări; „Recital de toamnă” cu membrii „Academei micilor vedete” postarea – 3noembrie,  123+119= 242 vizionări ; „Fetița răsfățată” eleva clasei  7-a  L.T. „M.Eminescu” Tatiana Mâțu, 29 noembrie,   212 vizionări ; „Mica vedetă” eleva clasei  7-a  L.T. „M.Eminescu” Tatiana Mâțu, 29 noembrie,          34 vizionări ; „Veșnicia s-a născut la sat”  montajvideo, elevul cl. XII-a, L.T. „Ștefan cel Mare” Dumitru Golovatcenco, postarea – 29 noiembrie,132+ 39 = 171 vizionări ; „Brad de Anul Nou” master-class (Alexandrina Său, eleva clasei 4-A, L.T.„M.Eminescu”, Nina Bejan, bibliotecar principal, Biblioteca copii Drochia), postarea – 13decembrie, 212+ 33 = 245 vizionări; „Dedicație lui Vasile Romanciuc” Alina Carmanschii eleva cl. 6-a L.T.„M.Eminescu” postarea – 19 decembrie, 47 + 16 = 63 vizionări ;„Colinde pentru biblioteca” cl.1-a, L.T.  „Ștefan cel Mare”, înv. Rodica Golban, postarea -21decembrie, 58 vizionări;„Academia micilor vedete” în ajunul Anului Nou,  postarea -27 decembrie,          50 + 108=158 vizionări;        S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan        Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „ Caleidoscopul copiilor”   S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.ZaporojanConcluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3. Promovarea bibliotecii și a beneficiarilor ei     3.1Colectarea materialelor despre activitatea  SMB „Caleidoscopul copiilor”     S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media  
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor  

Parteneri:

LT „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „V.Boiarnițchi”, „B.P.Hașdeu”,

Gimnaziul nr.2 Drochia, Gimnaziul „I.Creangă” s.Țarigrad,

Instituțiile preșcolare „Florile dalbe”, „Scufița roșie”

Școala de Arte Plastice.

Direcția CTTS

Impactul deziderat:

 Au fost selectate mai multe forme de activități interactive în format TI – enciclopedie literară, starturi poetice, clipe poetice, ring poetic (creații proprii), ring literar, lecturile verii, lecturi de primăvară, lecturi de toamnă, lecturi de iarnă, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar care reflectă activitatea bibliotecii. Comunitatea s-a informat despre activitatea bibliotecii și au descoperit un mijloc efficient de promovare a noilor talente.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari, beneficiari ai bibliotecii
  • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
  • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibiliotecă;

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *