„Lecturile sufletului”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă  „Lecturile sufletului”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

  SMB   „Lecturile sufletului” a fost inițiat de către bibliotecă în scopul susținerii morale a beneficiarilor noștri și nu numai, luând ca bază creația scriitorului Aurelian Silvestru. Lecturile au loc săptămânal în format IT.

 Scopul  proiectului:

 Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie.

Obiective și activități:         

  •  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri
  •  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin lecturarea unor exemple biblice, literare cu un conținut de învățăminte de ascultare, răbdare, speranță, încredere în ziua de mâine.
  •  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)2020S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „  Lecturile sufletului2020 S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anuluiN.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.     Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin lecturarea unor exemple biblice, literare cu un conținut de învățăminte de ascultare, răbdare, sperantă, încredere în ziua de maine               2.1 Realizarea activităților   serviciului: Povestirea „Mama” A.Silvestru, („Fărame de suflet”)Povestirea „Dojana” A.Silvestru, („Fărame de suflet”)Povestirea „Pragul” A.Silvestru, („ Povești pentru adulți”)Ediția dedicată zilei de naștere a scriitorului A.Silvestru,            S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „  Lecturile sufletuluiPe parcursul anului S.Zaporojan  N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Lecturile sufletului  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „Lecturile sufletului2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.   Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.              3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. S.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare. 

Impactul deziderat: Postările serviciului „Lecturile sufletului” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrându-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari.
  • Informaționale:  Creația scriitorului  A.Silvestru, 
  • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

    

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *