Scurt istoric

Prima bibliotecă publică la Drochia s-a deschis în octombrie 1946. Primul sediul a fost în Clubul din localitate. Mai târziu sediul bibliotecii a fost în diferite clădiri, până când în 1983 în or. Drochia s-a dat în exploatare un edificiu, unde este amplasată biblioteca şi până la momentul actual. Directorul bibliotecii este Maria Cojocaru, care stă la cârma bibliotecii din 1983 până în prezent. Biblioteca a fost reparată capital în anii 2011 – 2012, devenind un spaţiu mai agreabil pentru utilizatorii bibliotecii, oferindu-le diferite servicii informative, se practică diverse forme şi metode de activitate. La dispoziţia utilizatorilor sunt puse o sală spaţioasă de lectură, CID (Centru de Informare şi Documentare) și oficiul împrumut la domiciliu cu o bogată colecție de referinţă, ediţii periodice.
Din anul 1976, prin ordinul Ministerului Culturii, a fost denumită Biblioteca Centrală a Sistemului Centralizat de Biblioteci din raionul Drochia.
În anul 1991 în urma descentralizării sistemelor de biblioteci, conform ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 219 din 10 octombrie 1991 Bibliotecii se dă denumire de Bibliotecă Orăşenească, păstrându-şi funcţia metodică pentru bibliotecile publice din teritoriul raionului Drochia.
Ea devine o bibliotecă publică unică cu următoarele subdiviziuni: serviciul fonduri, serviciul bibliografic, serviciul relaţii cu publicul cu servire pentru maturi şi oficiul tineret, care serveşte elevi de la 15 ani până la 28 ani, secţia „Arte”, având o filială pentru copii, înfiinţată în 1949, o filială a bibliotecii orăşeneşti, înfiinţată în 1962, care a activat până în anul 1995, o filială în regiunea fabricii de zahăr, înfiinţată în anul 1956, care a activat până în anul 1995. În scopul apropierii cărţii de cititor în anul 1973 s-a început utilizarea punctelor de servire la locul de muncă şi trai, care  cu părere de rău în prezent nu mai activează. Climatul societăţii de astăzi ne îndreptăţeşte să ne simţim în faţa unei ere în care informaţia ocupă un loc primordial, iar rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi culturală a întregii omeniri, atât în mod tradiţional dar şi graţie tehnologiilor informaţionale. Nu putem exclude din activitatea bibliotecilor activităţile culturale cu publicul. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca Publică Raională activităţile în cadrul programului cultural „Zilelor Eminescu”, „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”, Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii, „Limba noastră”. Se bucură de succes la public şedinţele Cenaclului literar „Steaua de vineri”, care sunt cu adevărat aşteptate şi dorite de publicul cititor, sunt populare ciclurile de activităţi cum ar fi: mese rotunde, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, şi alte activităţi cu cea mai diversă tematică. Un interes deosebit pentru studierea profundă a creaţiei scriitorilor autohtoni şi universali au devenit concursurile literare, printre care vrem să menţionăm Concursul Republican „La izvoarele înţelepciunii”, la care copiii din raionul nostru cinci ani al rând obţin premiile cele mai mari, devenind învingători chiar şi la Etapa Internaţională, cititorii noştri participă la diverse concursuri republicane. În cadrul concursului republican de eseuri şi de desen pe cărţile lui Iulian Filip „Una-i luna” şi „Plăcinţele cu mărar” .
Biblioteca publică orăşenească asigură asistenţa metodologică şi de specialitate a bibliotecilor din raion contribuind la promovarea în teritoriu a obiectivelor şi sarcinilor formulate de Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi centrelor biblioteconomice republicane; efectuază lucrări de analiză şi sinteză referitoare la stadiul dezvoltării serviciilor de lectură, la cerinţele de carte și de informare ale populaţiei şi formulează propuneri corespunzătoare organelor de decizie; coordonează activităţile bibliotecare în teritoriu. Biblioteca acordă consultanţă bibliotecarilor din teritoriu, indiferent de profilul bibliotecilor în probleme ce ţin de diversificarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă, formarea culturii informaţionale a utilizatorilor, mai ales a elevilor, instruirea continuă a bibliotecarilor, organizează întruniril profesionale (seminare, ateliere profesionale de lucru) în teritoriu. Biblioteca publică raională contribuie la pregătirea profesională bună a lucrătorilor de bibliotecă din reţea, sprigină programele de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile publice ale raionului Drochia.
Societatea în schimbare pune sarcini noi în faţa bibliotecilor. Graţie susţinerii financiare din partea fundaţiei SOROS – MOLDOVA, biblioteca şi-a îmbogățit colecţiile sale şi a fost dotată cu echipament modern pentru a satisface nevoile de informare ale beneficiarilor.
În Biblioteca publică raională au fost implimetate câteva proiecte (“Îmbunătăţirea colecţiilor de bibliotecă în biblioteca raională” (2003) – 1000 $ SUA, director de proiect Z. Catan, “Centrul de Informare şi Documenare Drochia”(2004) – 5000 $ SUA, director de proiect M. Cojocaru).
În 2012 Biblioteca publică raională Drochia, a participat la procesului de înscriere a bibliotecilor publice din Republica Moldova în programul Novateca The Global Libraires în Moldova pentru selectarea bibliotecilor publice și a Centrelor Regionale de formare a bibliotecarilor şi spre satisfacţia noastră biblioteca publică raională Drochia a fost selectată ca bibliotecă coordonatoare (coordonator de proiect Lidia Gontea), graţie cărui program biblioteca a primit în dotare echipament performant. Alături de biblioteca raională în program au mai fost incluse încă 4 biblioteci comunale (Chetrosu, Nicoreni, Baroncea și Lazo).
Iar în anul 2008, prin Decizia Consiliului Raional Drochia din 11.07.2008 a revenit la titulatura – Biblioteca publică raională.
Indiferent cum s-a numit această instituţie pe parcursul diferitor ani, ea a slujit cărţii şi beneficiarilor ei, crescând împreună cu ei.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *