Lansare de carte cu Vitalie Zagaievschi

Emoții nedescrise au inundat sufletul Omului literat Vitalie Zagaievschi, publicist, scriitor, jurnalist neîntrecut prin vocație, personalitate notorie a culturii și jurnalisticii drochiene, unul din numele sonore ale ziaristicii autohtone. Așa a fost să fie ziua, când cu trăiri intense a fost lansată una din cărțile recent apărute de sub tipar, cu genericul „Ce ne-ncântă, ne înalță”.

Evenimentul s-a desfă-șurat în incinta Bibliotecii Publice raionale „Iulian Filip” în după-amiaza de 8 septembrie, cu prezența protagoniștilor cărții, onorând cu prezența și bibliotecari, profesori, elevi și cititori fideli ai bibliotecii.
Fiind una din ultimele realizări literare, maestrul Vitalie Zagaievschi rămâne a fi legenda vie a Drochiei. Pe lângă faptul că în realitate cântă frumos romanțe cu vocea inconfundabilă de bariton, în această carte i-a cântat prin cuvinte alese pe cei care cântă, i-a valorificat și apreciat în periodica timpului pe artiștii muzicieni. Fiind un merituos jurnalist, autorul Imnului Drochiei, al monografiilor despre lăcașurile sfinte din raion, dar și fost secretar responsabil și redactor-șef adjunct la ziarul raional „Glia Drochiană”, a contribuit esențial la completarea și întregirea imaginii jurnalismului drochian, fiind o sursă inepuizabilă de informații prețioase, un om literat prin vocație, un expert în domeniul ziaristicii de un înalt profesionalism.
A fi om de cultură nu e doar o profesie, e vocația de a oferi oamenilor căldură, dragoste, bucurie. Cartea lansată a fost un relevant elogiu al oamenilor de cultură, cu un limbaj rafinat, cu lux de amănunte, căutând să scoată la lumina zilei cele mai sensibile laturi și aspecte.
„Uneori poți aduna într-o carte o lume. O lume cu oameni dragi, ieșiți în cale, pentru a lăsa urme frumoase și pe care îi ai drept model pe tot parcursul vieții”, – o impresionantă prefață la carte a înserat Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură, menționând despre cele mai sensibile aspecte ale creației autorului, care și-a deschis sufletul ca pe o carte, pe filele căreia s-au regăsit mulți oameni de cultură valoroși, frumoși și talentați.
Pentru rezultate prodigioase de-a lungul anilor în păstrarea și promovarea valorilor cultural–spirituale ale neamului, Vitalie Zagaievschi a primit, în semn de aleasă prețiure, Dipomă de Onoare din partea Direcției Cultură, iar protagoniștii cărții, dar și publicul prezent l-au onorat cu flori și cadouri, iar cel mai de preț a fost înalta recunoștință și apreciere.
La evenimnent au fost prezenți Emilian Mihai, care s-a bucurat și de alese urări cu prilejul jubileului de 80 ani, sărbătorit recent, Petru Ababei, subsemnata, Galina Prodan, Mihai Iurcu – doar câțiva dintre protagoniștii acestei cărți – oameni ce au continuat cu vrednicie tradițiile înaintașilor în cultura drochiană, profesoara Marina Lefter și discipolii Silviei Reșetnic, Emilia Surlaru, pedagog și ex-primar al satului Chetrosu.
Dorința și rostul oamenilor de cultură este să creeze frumosul, să împărtășească lumii realizările lor – asta a fost și va rămâne mereu pentru eternitate. Amintirile, discuțiile și impresiile celor prezenți au creat o atmosferă plăcută și memorabilă, fiind întregită de evoluarea cu multă însuflețire a Ansamblului folcloric „Busuioc”, ghidat de Galina Pavalencu, îmbinat armonios în recital cu elevele Aliona Cociorvă și Ina Strâmba, dar și renumiții interpreți autohtoni Victor Cemortan și Adriela Bejenari, care au oferit o doză de bună dispoziție și adevărate clipe de revelație.
Sub acordul strunelor de chitară, în unison cu melodia vibrândă în sufletul celui mai albit de timpuri, Vitalie Zagaievschi, se perinda ușor ecoul unei întrebări veșnic retorice: „Dar despre tine, maestre Zagaievschi, cine va scrie cu atâta dragoste pe file de carte despre urmele frumoase? Cine va scrie despre Omul-legendă a jurnalisticii drochiene, despre o personalitate notorie în galeria celebrităților culturii și literaturii naționale? Despre cel care ne încântă prin felul său de a fi, de a scrie, cu gândirea sa de profet, ce a cules cu grijă înțelepciunea de secole, cel care s-ar fi regăsit ireproșabil printre cei mai distinși eroi ai cărții „Ce ne-ncântă, ne înalță”.


Ala BUGAI

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *