Popasuri culturaleLa 9 ianuarie, curent, în raionul Drochia a fost lansat Proiec tul Popasuri Culturale” de către AO.Cultural Events”, asociație neguvernamentală, împreună cu Uniunea Europeană şi Ministerul Federal de Cooperare Economi că şi Dezvoltare a Germaniei; Fundația KONRAD ADENAUER STIFTUNG, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republica Moldova.
Proiectul “Popasuri Culturale” este predestinat Zonei de Nord a Republicii Moldova, 11 raioane: Briceni, Edinet, Donduşeni, Drochia, Fălești, Floreşti, Glodeni, Ocnita, Rîşcani, Singerei şi Soгоса.
Au fost organizate training-uri în sase oraşe: Edinet, Floreşti, Donduşeni, Glodeni, Soroca, ultimul, care a încheiat ciclul de sesiuni de informare fiind oraşul Drochia. Scopul proiectului constă in contribuire la dezvoltarea culturii şi patrimoniului național, dezvoltarea societății civile, crearea unor platforme de activitate socială efectivă, organizarea evenimentelor culturale la nivel regional, national şi international.
În cadrul training-ului, organizat in oraşul Drochia, au participat manageri ai Caselor de cultură din raion, bibliotecari, ongişti şi alte persoane, implicate în domeniu. Oaspete de onoa-re a fost preşedintele raionului, Ale-xei Vasilean, care a salutat echipa de experti, angajații din domeniul culturii, menționând că acest proiect este bine-venit în raionul Drochia şi e salutabil faptul, că vor fi oferite noi oportunități de promovare şi valorificare a tezaurului cultural al raionului. Trainingul a fost ghidat de traineri specialişti şi experti licentiati in domeniul artei, manageri de proiecte din lumea industriei creative: preşedintele ONG-ului “Cultural Events”, Dan Ciol-pan, profesori ai Colegiului de Arte a “N.Botgros”, Gheorghe Şevciuc şi Vera Selevestr şi directorul Centrului de Politici Culturale, Veaceslav Reabcinschi..
A fost un training de dezvoltare profesională, la finele căruia fiecare partici-pant a primit câte un certificat din partea experților de la “Cultural Events”. Perioada de implementare a proiectului e cu o durată de 9 luni de zile – perioadă, în care fiecare participant se va strădui să aplice la maxim abilitățile și cunoştinţele sale, pentru a se bucura de
succes.
Initiativa de a participa la acest project aparţine specialistului turism, muzee şi patrimoniu al Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, Cristina Turcanu, care a aplicat fără ezitare, considerând, că, gratie implicării active angajaților din domeniul culturii, vor fi soluționate multe probleme existente in domeniu. Astfel, se va îmbogăți bagajul de cunoștințe al tuturor actorilor principali din orice domeniu creativ-educativ, care vor beneficia de asistență metodologică în organizarea activităților culturale, dar şi vor învăța metode şi strategii de atragere a investițiilor, ceea ce constituie pilonul principal în asigurarea sustenabilității proiectelor culturale, dar şi promovării culturii în ansamblu.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *