O zi plina de evenimente a Ministrului Culturii la Drochia

Ре 25 mai, curent, Sergiu Prodan, Ministrul Culturii al RepuЫicii Moldova, insotit de Serghei ВоЬос, consultant principal, Direcția Arte, Industrii Creative si Educație artistica a Ministerului Culturi, au întreprins о vizita de lucru in raionul Drochia.

Oficialii au fost tntampinati la Muzeul de istorie, Etnografie si Arta din orașul Drochia de catre Alexei Vasilean si lurie Ostavciuc, respectiv, președintele si vicepreședintele raionului Drochia, Vitalie Josanu, sef adjunct, Oficiul teritorial 5oroca al Canceiariei de Stat, Cristina Turcanu, sefa Direcției Cultura, Turism, Tineret si Sport (DCTTS), si de gazda Dumitru Postovan, directorul muzeului. Muzeograful 5vetlana Pantea i-a ghidat cu drag prin salile expozitionalе а1е muzeului: Galeria de Arta, Saia de Conferințe si sălile muzeului cu un bogat patrimoniu muzeistic. Ministrul 5ergiu Prodan a ramas impresionat de splendoarea tezaurului găzduit de Muzeul din Drochia. Conform agendei, oaspetii au mers 1а Centrul cultural Drochia, unde au participat 1а discuții cu reprezentanții autorităților риЫiсе 1осаlе si angajații instituțiilor de сu1tura din raion în ce privește funcționalitatea instituțiilor culturale din raion, desfășurarea activității acestora in baza Regulamentului de activitate a caselor de cultura, problетеlе cu care se confrunta angajații din domeniu s.a. 1n cadrul ședinței, Cristina Turcanu a prezentat un raport de activitate a Direcției Cultura Drochia, a vorbit despre prioritățile instituției, рrоЫетеlе existente, dar si despre experiența raionului in contextul dezvoltării culturii prin aplicarea 1а diferite proiecte. La rândul sau, ministrul a relatat colegilor de breasla despre soluțiile si oportunitățile oferite de Ministerul Culturii pentru dezvoltarea 1осаlа, care sta 1а baza prosperității RepuЫicii Moldova. Printre prioritățile ministerului de resort se regăsește si motivarea artiștilor profesioniști si amatori, avansarea оаmenilor de cultura, asumarea inițiativelor si proiectelor noi, crearea de produse culturale competitive pe măsura așteptărilor societății. Vizita de lucru a continuat 1а BiЫioteca Publica raionala „1ulian Fi1ip’; unde delegația a participat 1а evenimentul dedicat Zi1ei BiЫiotecarului. 1n semn de înalta recunoștință si apreciere pentru promovarea сulturii si a valorilor naționale, cei mai buni bibliotecari au fost apreciați cu Diplome de onoare si mulțumire din partea ministrului, președintelui raionului, precum si din partea Direcției Cultura. Ultimul obiectiv vizitat de oaspeți a fost Catedrala „Adormirii Maicii Domnului’; unde au fost întâmpinații de părintele Elisei Vuluta. Preotul a menționat, са „сея mai mare distincție pentru locuitorii orașului Drochia rатапе a fi aceasta catedrala – un minunat obiect arhitectural, о adevărată capodopera а picturii sacre, opera de arta, се înfrumusețează si completeaza armonios peisajul orașului Drochia, ea fiind o comoara nestemata a drochienilor” .

Nelly CIOBANU

Glia Drochiană Nr. 22 1146 2 iunie 2023

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *