Focul din vatră al lui Matcovschi

Încheierea anului Dumitru Matcovschi la Drochia s-a produs la Biblioteca pubhcă „Iulian Filip” prin festivalul-concurs al ti­,nerilor declamatori din ginmazdle şi liceele raionului Drochia.

Participanţii au fost susţinuţi de cei maturi, căci alături au fost lucratori ai bibliotecilor din şatele raionului şi profesori, care au ghi­dat şi au.pregătit elevii pentru concurs. Au fost prezente cele mai selecte flori ale tinerelor talente, dar pentru că au participat peste 40 de tineri a fost nevoie de.un juriu, in componenţa căruia au fost specialişti din diverse domenii: subsemnata – specialist principal  in domeniul biblioteci la secţia Cultură şi profesor în filologie, Silvia Reşetnic – specialist DIrecţia invăţământ, tineret şi sport, profesor in filolologie,  Vitalie Zacraevschi – iurnalist, ^scriitor, preşedintele Cenaclului literar „Steaua de Vineri” şi Victor Cernortan, neîntrecu­tul interpret autohton şi compozitor, care a jurizat în special proba cântecului.

Lidia Gontea, moderatoarea concursului, a dat start fesfivalului concurs prin elogierea neobosiţului poet, vorbind succint despre viaţa şi activitatea lui, după care Victor Cemortan a interpretat „Bu­curaţi-vă, prieteni”.

La proba recital de poezie cea mai bună declamatoare s-a do­vedit a fi Dana Oselschi, elevă, cl. 10, s. Pelinia, care a Impresio­năt juriul şi spectatorii prin măiestria declamativă, prin intonaţia şi dragostea de grai, ce s-a făcut simţită în recitarea poezierlimba maternă”.

Lavinia Grumeza, lă fel din s,.Pelinia, cu poezia „Părinţii”, Otilia Furtună, s. Chetrosu, cu poezia „Moştenitorii” şi Aurelia .Golban, s. Mândîc, cu poezia „Lucruri strane”; au caştigat locul doi la această probă. Locul III l-au obţinut lrina Bărghieru, s.Ţarigrad, recetind poezia „Dacănu-ţi iubeşti părinţii’; Ana-Maria Ţurcan, s; Fântâniţa, cu poezia „Părinţii” şi Adriana Vcol, s. Popeştii de Sus, declarnand „Co­pilărie”.

La proba cântecului cel mai bun s-a dovedit a fi Bogdan Pop, s. Mândâc, cu „Focul din Vatră”. Locul II le-a revenit Vladei Hârjău, s. Moara de Piatră, Bogdanei Chilari, s. Mândâc şi Crinei Oselschi, s. Respectiv locul trei l-au ocupat Crina Lazariuc, s. Drochia şi Mădălina Partole, s.Cotova.

Au fost menţionate eleva Valentina Zaporojan, pentru melodia proprie la poezia „Părinţii mei’; şi Victoria Bârgău, Liceul Teoretic„M: Eminescu”, care şi-a contopit subtila voce cu melodia feerică a stru­nelor de chitară,

Nu mai puțin talentaţi s-au dovedit a fi tinerii participanţi şi la proba creație proprie. Astfel, juriul a apreciat cu locul I Măiestria po­etică a Mădălinei Pripa, s. Pelinia, prezentă cu poezia „Marelui Băr­bat”. Cu locul II au fost menţionate Lurniniţa Agachi, s. Sofia, pentru eseul dedicat poetului D. Matcovşchi, Mădălina Ceban şi Valeria Zaia, s. Pelinia, pentru poeziile „Dedicaţie” şi.„Dac-aş fi”. Gabriela Agachi, s. Pelinia, a fost apreciată cu locul III pentru poezia „Forţa Cuvîntului”.

Organizatorii concursului şi colaboratorii bibliotecii raionale „lulian Filip” aduc sincere Mulţumiri tuturor participanţilor şi bibli­otecarilor din satele Drochia, Pelinia, Sofia, Cotova, Moara de Piatră, Mândâc, Chetrosu, Fântâniţa, Dominteni, Şalvirii Noi, Ţarigrad, Nico­reni, Hăsnăşenii Mari şi Popeştii de Sus pentru stăruinţă şi respon­sabilitate.

Ala Bugai- specialist principal în domeniul biblioteci Secția Cultură a Consiliului Rainal Drochia

Glia Drochiană” nr. 44, 14 noiembrie 2014

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *