Festivitatea de premiere a nominanților. FILIPIADA – 2022

Astăzi, 20 mai, curent, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia și Biblioteca Publică raională ”Iulian Filip” au organizat și desfășurat Festivitatea de premiere a nominanților în cadrul Festivalului Creației Iuliene ”FILIPIADA-2022”, ediția a II-a zonală, în premieră, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă”, sub egida Consiliului raional Drochia. Festivitatea a fost onorată de prezența Administrației Publice Locale: președintele raionului, Alexei Vasilean Vasilean, viceprimarul orașului Drochia, Vitalie Postovan și oaspeților de onoare: Elena Pintilei, Director General BNRM, Vera Osoianu, director adjunct BNRM, scriitorul Iulian Filip – protagonistul evenimentului.

Participanții și oaspeții sărbătorii, personaje din creația iuliană și copii, vestimentați în port popular, au fost întâmpinați cu multă ospitalitate la BPR ”Iulian Filip”, după care au urmat Marșul Filipian, cu itinerarul Centrul de Cultură și Tineret din orașul Drochia.

Festivitatea de Premiere a început cu renumita piesă ”La Sofia”, versuri Iulian Filip, în recital cu Victor Cemortan și Alina Arama.

Șefa Direcției Cultură, Cristina Țurcanu a adresat un mesaj de salut către toți participanții, exprimând sincere mulțumiri participanților din cele 6 raioane, care au dat curs invitației și au participat activ în cadrul festivalului, Consiliului raional Drochia, președintelui raionului, Alexei Vasilean, pentru susținere și contribuție, Bibliotecii Naționale a R.Moldova și Bibliotecii Naționale pentru Copii ”Ion Creangă”, pentru colaborarea frumoasă și parteneriat durabil.

Mesaje de felicitare, de aleasă recunoștință, au adresat președintele raionului, Alexei Vasilean și viceprimarul orașului, Vitalie Postovan, care au menționat despre importanța promovării scriitorilor autohtoni și sensibilizarea tinerei generații în promovarea operei literare a scriitorilor băștinași.

Maestrul Iulian Filip a adresat sincere mulțumiri tuturor participanților, organizatorilor, APL pentru susținere, exprimând profunda admirație pentru implicare și dedicație în promovarea înaltelor valori spirituale, menționând că etapa zonală este dovada înaltului sacrificiu în numele cărții și lecturii, o experiență, încununată de succes și un model frumos de colaborare între scriitor-bibliotecar-cititor.

Invitatul special Adrian Ghicov, Doctor habilitat, conferențiar universitar, s-a conectat la festivitate în format virtual, pentru a exprima profunda recunoștință și apreciere pentru lucrurile frumoase, care se întâmplă la Drochia, adresând

felicitări

tuturor participanților, pentru creativitate, originalitate și prestanță, în cadrul concursurilor, nominalizând 15 participanți cu Diplome Premiul Special de Excelență, din partea Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din R.Moldova.

În cadrul ediției zonale din acest an au participat 6 raioane: biblioteci publice, case de cultură, instituții de învățământ, participanți de diferite categorii de vârstă de la 2-86 ani, din raioanele Drochia, Soroca, Sîngerei, Fălești, Glodeni, Edineț. Festivalul s-a desfășurat în perioada 27 ianuarie-27 februarie, în versiune online, la care și-au dat competiție circa 500 participanți de toate vârstele din zona de nord a țării, fiind lansate 9 concursuri, ce au cuprins creația iuliană pe întreg spectrul. Concursurile lansate au fost: Campania de promovare a cărții iuliene ”Cărțile pe față”; Concursul ”Cel mai bun declamator/povestaș”; Concursul ”Cel mai original desen după opera iuliană”; Cea mai bună scenetă/cel mai reușit personaj din creația iuliană; Concursul muzical ”Poezia iuliană în a muzicii năframă”; Concursul de creație proprie; Concursul cel mai original eseu; Concursul etno folcloric ”De la Filip adunate…” și Concursul lucrărilor handmade ”Galeria cu minuni”, pe motive iuliene.

Ediția zonală a înregistrat un număr impresionant de participanți, care au pus pe altarul pasiunii față de carte și lectură, cele mai profunde cugetări, impresii și mărturisiri despre personalități notorii de la baștina participanților: Iulian Filip, Claudia Partole, Ianoș Țurcanu, Eugen Lungu, Vitalie Zagaevschi, Igor Cereteu, Elena Manoilă, Mircea Ciobanu, Raisa Pupăză, Valentina Oprea-Roșca, Maria Negoiță-Popa, Nicolae Fuior, Sava Răileanu, Vadim Pirogan, Ion Vieru.

Festivitatea de premiere fost împletită frumos cu numere artistice – evoluări ale nominanților la locul I, în recital cu Bărbuță Oliviu-Vicențiu, s.Sofia; Laura Gozav, CCT; Mădălina Țurcanu, LT ”M.Eminescu”, Tăureanu Ilinca și Bunescu Daniela, LT ”B.P.Hașdeu”; ansamblul folcloric ”Opincuța” Baxani, Soroca; ansamblul folcloric ”Altița” Centrul de Creație al Copiilor Drochia, conducător artistic Cristina Pînzaru-Bațura, care a interpretat în recital și piesa ”Rar de tot”, la finele programului artistic evoluând Alexandru Frasin, din or. Buruința, Sîngerei, cu piesa ”O melodie de noroc”. Diplome de Gratitudine au fost oferite tuturor bibliotecarilor prezenți din cele 6 raioane, care au participat în cadrul Festivalului ”Filipiada”, sau au pregătit beneficiarii pentru probele de concurs.

Mesaje de gratitudine au fost adresate la finele evenimentului de Elena Pintilei, Directorul general BNRM și Maria Cojocaru, director BPR ”Iulian Filip” Drochia, mulțumind tuturor pentru contribuție esențială în promovarea valorilor spirituale, pentru implicare și colaborare cu alți actori comunitari, dar și promovarea scriitorilor băștinași.

Punctul culminant al festivității a fost înmânarea Trofeului ”Filipiada-2022”- moment, care a fost așteptat cu nerăbdare. În acest an Trofeul a fost câștigat de Marina Lefter, profesor de limba și literatura română, beneficiar al BPR ”Iulian Filip”, care a ieșit învingătoare la 3 concursuri, fiind apreciată și cu Diplomă Premiu Special de Excelență, dar și 18 discipoli, care au câștigat locuri de frunte și mențiuni, în cadrul festivalului. Amintim, că la prima ediție ”Filipiada-2021” Trofeul a fost oferit Bibliotecii Publice Sofia. Festivitatea a fost moderată de Ala Bugai, specialist principal Direcția Cultură, în domeniul biblioteconomie.

Mulțumim tuturor, dragi prieteni, pentru participare în cadrul Festivalului ”Filipiada-2022” și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție.

Un comentariu la „Festivitatea de premiere a nominanților. FILIPIADA – 2022

 1. Un final de săptămână reușit al hasdeienilor!
  Vineri, 20 mai 2022, a avut loc Gala Laureaților Concursului-Festival zonal de creație literar-artistică „Filipiada” – 2022, dedicat creației literare a scriitorului Iulian Filip și organizat de către Consiliul Raional Drochia, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din or. Drochia, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.
  ‍‍La festivitatea de premiere a laureaților au fost prezenți membrii Administrației Publice Locale, inclusiv Alexei Vasilean, președintele Consiliului Raional Drochia, Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură, Turism,Tineret și Sport a Consiliului Raional Drochia, Ala Bugai, specialist principal DCTTS Drochia, moderatoare a activității și invitații de onoare – scriitorul Iulian Filip, Elena Pintilei, Director, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Vera Osoianu, vicedirector al BNRM. A fost prezent online, dr. hab. Adrian Ghicov, profesor universitar, șeful Catedrei de limba și literatura română, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, or. Chișinău (UPSC).
  „FILIPIADA – 2022” a lansat 9 concursuri, în cadrul cărora au fost înregistrați peste 500 de participanți din raioanele Drochia, Soroca, Edineț, Fălești, Glodeni, Sângerei și Ștefan Vodă, care au valorificat creația artistului polivalent, Iulian Filip – poezie, proză, dramaturgie, folclor, pictură, cântec, aducând omagiu scriitorului nostru băștinaș, unul dintre cei mai prolifici autori din prezent, opera căruia are un impact major asupra formării și păstrării spiritului național al cititorilor de vârste diferite.
  În cadrul concursului pentru cel mai original eseu, categoria 17-24 ani, hasdeienii s-au plasat pe primele poziții:
  Locul I, Cantemir Lorina, clasa a XII-a „B”.
  Locul I, Vicol Mădălina, clasa a XII-a „B”;
  În cadrul concursului „Cel mai bun povestaș/declamator”, categoria 14-18 ani, hasdeienii au luat cele mai multe locuri:
  Locul I, Bunescu Daniela, clasa a X-a „B”;
  Locul I, Gușanu Victoria, clasa a XII-a „D”;
  Locul I, Tăureanu Ilinca, clasa a X-a „C”.
  Locul II, Andrieș Cătălina, clasa a X-a „A”;
  Locul II, Bejan Camelia, clasa a X-a „A”.
  Locul III, Văluță Ilinca, clasa a X-a „B”;
  Locul III, Zaporojan Anastasia, clasa a X-a „C”.
  Mențiuni:
  Donici Cristina, clasa a X-a „B”;
  Eșanu Mădălina, clasa a X-a „C”;
  Marcu Loredana, clasa a X-a „B”;
  Nelipovschi Mădălina, clasa a X-a „A”;
  Ninescu Evelina, clasa a X-a „C”;
  Postovan Alexandru, clasa a X-a „C”;
  Rabei Mihaela, clasa a X-a „C”;
  Savciuc Elena, clasa a X-a „A”;
  Zastavnețchi Ionela, clasa a X-a „A”.
  În cadrul concursului „Cel mai bun povestaș/declamator”, categoria 36-80 ani:
  Locul I, Marina Lefter, profesor IPLT „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia – poezia „Sonetul măștilor plătite”.
  #UPSC a stimulat originalitatea și creativitatea în gândire și limbaj prin diplome de excelență.
  Experiențele literare unicale, de trăiri profunde, pe care le prilejuiește opera lui Iulian Filip, au generat produse de concurs, pe care UPSC le-a apreciat în aspectul lor inedit. Cei mai buni participanți, împreună cu Iulian Filip, vor fi invitații catedrei în activitatea de anvergură națională ,,Iulian Filip: literatura și provocările postmoderne ale creativității”, care va avea loc în luna septembrie, curent.
  Iată învingătorii desemnați de către #UPSC:
  Premiul Mare
  – Marina Lefter, profesor de limba și literatura română IPLT „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia – eseul „Vitalie Zagaevschi – Omul literat”.
  Premiul I – pentru originalitate
  – Tăureanu Ilinca, clasa a X-a, IPLT „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia, concursul declamatorilor – poezia „O să mai vin, o să vă vin” de Iulian Filip.
  – Vicol Mădălina, clasa a XII-a, IPLT „B.P.-Hasdeu”, or. Drochia – eseul „Ioan Mînăscurtă, logodit cu logosul”.
  Felicitări, familie hasdeiană!
  Detalii pe pagina FB a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, or. Chișinău:
  https://www.facebook.com/upscofficial/posts/5265266380183689
  Detalii pe pagina FB a Bibliotecii Publice Raionale „Iulian Filip”:
  https://www.facebook.com/bprdrochia/posts/2090912957734768
  Detalii pe pagina FB a Consiliului Raional Drochia
  https://www.facebook.com/CRDrochia/posts/1367625557080860

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *