Festivalul „FILIPIADA – 2023″ şi-a celebrat nominanţiiPe 29 mai, curent Biblioteca Publică raională „Iulian Filip” din oraşul Drochia a găzduit festivitatea de premiere a nominanţilor celei de-a III-a ediţii zonale a Festivalului Creaţiei Iuliene „FILIPIADA-2023″, ce s-a desfălurat în versiune online în perioada 27 ianuarie-27 februarie 2023, în cadrul Programului LecturaCentral, ediţia a VI-a 2023, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.
Festivitatea de premiere a fost onorată de prezenţa oficialităţilor Alexei Vasilean, preşedintele raionului Drochia, lurie Ostavciuc, vicepreşedintele raionu-lui, Cristina Ţurcanu, şefa Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, care au întâmpinat oaspeţii de onoare la eveniment: pro-tagonistul evenimentului lulian Filip, poet, scriitor, dra-maturg şi folclorist român din Republica Moldova, doctor în filologie, Adrian Ghicov, doctor habilitat, conferenţiar universi-tar în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Vera Osoianu, directoare adjunctă BNRM, Eugenia Bejan, direc-toare, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, mulţumind tuturor pentru prezenţă, colaborarea fru-moasă în promovarea valo-rilor culturii naţionale. Solemnitatea a debutat cu inaugurarea monumen-tului-simbol „Greutatea Cărţii”, realizat de sculp-torul Alexei Vidrasco la iniţiativa preşedintelui raionului Alexei Vasilean, care a oferit maestrului un Semn de gratitudine pentru munca depusă în realizarea lucrării monu-mentale, inspirată din ima-ginea virtuală a unui autor japonez, foarte populară pe reţelele sociale. Sculptorul a adresat cuvinte de mulţu-mire pentru susţinere şi contribuţie, exprimând recunoştinţă colegului său Valentin Gulcinschi, meşter băştinaş din Donduşeni, care a muncit cu maestrul cot la cot. Pentru realizarea
acestei lucrări a fost alocată suma de 51 mii lei din buge-tul raional, fapt pentru care Alexei Vidraşco a adus alese mulţumiri lui Alexei Vasilean şi Consiliului raional Drochia. Cristina Ţurcanu a oferit flori şi Dilplomă de gratitudine Elenei Pintilei, directoare BNRM, pentru susţinerea acordată BPR „lulian Filip”, suportul meto-dologic şi contribuţia noto-rie în promovarea patrimo-niului literar, dar şi pentru completarea fondului de carte atât al bibliotecii raionale, cât şi al bibliotecii stradale. Aproape 100 de premianţi ai festivalului au fost decernaţi cu diplome de merite şi onoraţi cu cărţi, înmânate de scriito-rul lulian Filip, atmosfera fiind întregită de evoluarea interpreţilor individuali şi a Ansamblului folcloric„Altiţa”, conducătoare artistică Lucia Rotaru, apreciat cu Locul I pentru piesa folclorică „Pe un deal, pe-un deluşor” pe versurile iuliene. În cadrul celei de-a 111-a ediţii au participat peste 650 elevi şi beneficiari ai biblio-tecilor din raioanele de nord ale republicii. Trofeul„FILIPIADA-2023″ a fost acordat Bibliotecii Publice Teritoriale Sofia „Li-dia Istrati”, directoare Olivia Bărbuţă. Festivalul a fost orga-nizat de către Direcţia Cul-tură, Turism, Tineret şi Sport Drochia, Biblioteca Publică raionala„lulian Filip”Drochia, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a Republicii Mol-dova şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, sub egida Consiliului raional Drochia.

Anastasia OLARU

Glia drochana Eveniment
Nr. 22 (1146) 2 iunie 2023 5

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *