Centru Raional de Formare Profesională Drochia

Centrul de Formare oferă programe de formare profesională continuă în conformitate cu standardele ocupaţionale pentru biblioteci, aprobate la nivel naţional, în baza componentei inovaţionale şi bunele practici ale domeniului. Centru Biblioteconomic Teritorial, activează conform „Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova”. Conform Regulamentului: „organizează la nivel teritorial formarea profesională continuă a personalului profesional  de bibliotecă din teritoriu”(2,punct 9).

CRFP Drochia are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea metodologică a activităţii bibliotecilor publice;

b) organizează formarea profesională continuă a personalului de specialitate;

c) colectează şi analizează datele statistice oferite de bibliotecile din reţea;

Misiunea  Centrului Raional de Formare Profesională Drochia, ţine de organizarea activităţii educaţionale continue pentru personalul instituţiilor bibliotecare, coordonarea şi sprijinirea metodologică a activităţilor de formare continuă,  în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, precum şi cele de dezvoltare a bibliotecii moderne.

Obiectiv general transferul de cunoștințe prin programele de formare profesională continuă, orientate pentru inovații și dezvoltări biblioteconomice. Opțiunile strategice ale CRFP Drochia sunt orientate către un management centrat pe  valori și pe resursele umane, considerate „sursa” principală a schimbării și inovării.

Obiectivele principale ale CRFP Drochia  sunt:

a) dezvoltarea competențelor; cunoștințelor avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

b) dezvoltarea permanentă, continuă, de perspectivă;

c) formarea în fiecare moment al vieții; suport pentru educație și învățare continuă;

d)îmbunătățirea calității serviciilor de bibliotecă, creșterea relevanței lor  în comunitate; formării pe parcursul întregii vieți profesionale

OBIECTIVELE SPECIFICE:

       – analiza  aprofundată și identificarea necesităților de formare continuă a bibliotecarilor din rețeaua teritorială și a problemelor cu care se confruntă ei;

     – inițierea și dezvoltarea la bibliotecarii din rețea a tendinței și înțelegerii necesităților pentru modernizarea, diversificarea activității bibliotecare prin organizarea pentru ei a unui  program de formare, ce ar corespunde  personalului de bibliotecă în Era informațională.

  • reactualizarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale bibliotecarilor și  transferul de cunoștințe a inovațiilor din domeniu;
  • cadru de reglementare și standardizare a activității de bibliotecă;
  • tehnologii informaționale în promovarea lecturii;
  • crearea istoriilor digitale;
  •  conservarea documentelor, tehnologii de restaurare;
  •  tehnologii informaționale în promovarea lecturii; statistică  și evaluare a activității de bibliotecă;
  • serviciul de educaţie mediatică;
  • descrierea bibliografică;
  • introducerea de servicii inovatoare în bibliotecă, în special, servicii on-line etc.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *