Bibliotecile publice din raionul Drochia vor susţine un examen serios

 4 luni ago Glia Drochiană

În toate timpurile, profesia de bibliotecar a fost și rămâne a fi una din cele mai nobile și necesare pentru comunitate, bibliotecile fiind memoria sigură și durabilă a omenirii. Și doar bibliotecarul este acel, care protejează cu sfințenie această memorie.

Tradițional, ziua de 23 aprilie e desemnată Ziua profesională a Bibliotecarului, sărbătoare, care a fost marcată până acum, „ca la carte”, cum spune arhicunoscuta expresie populară. Anul acesta, însă, din cauza coronavirusului, care a invadat toată lumea, desigur că, toate planurile au fost „date peste cap”, fiind interzise activitățile culturale, evenimentele, fiind sistată activitatea tuturor instituțiilor publice.
Dar, în pofida tuturor impedimentelor, bibliotecarii drochieni și-au dezvoltat competențele de analiză și abordare strategică pentru îndeplinirea sarcinilor, chiar și în situații de criză, în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, cerințelor de informare, studiu și recreere a beneficiarilor, care stau la baza Strategiei bibliotecii.
Evident, că bibliotecile, ca și alte instituții, au fost nevoite să se conformeze noilor cerințe, impuse de carantină, așteptând cu nerăbdare reluarea activităților, pentru a se revedea cu beneficiarii multașteptați. Dar în condițiile, când situația creată de epidemie poate varia de la o zi la alta și starea de urgentă nu poate avea o dată sigură de anulare.
Ce fac bibliotecile acum?! Foarte simplu: continuă activitatea cu beneficiarii prin rețele de socializare. Desigur, că nu toate serviciile moderne de bibliotecă pot fi făcute online, dar, în ce privește, cursuri de instruire cu cadrele bibliotecare, ședințe de consultare pe skype, lectura cărților online, desfășurarea concursurilor de cântec și poezie, lansarea diverselor campanii de promovare a Cărții și Lecturii și multe altele, pot fi desfășurate cu brio, prin intermediul rețelelor de socializare, ședințelor, desfășurate online.
Într-un cuvânt, bibliotecarul, oricum, va găsi acea soluție perfectă, pentru a-și realiza obiectivele propuse, cu atât mai mult, că surprize neașteptate, generate de starea de incertitudine, ce domină peste tot, mai pot încă fi.
„Colectivul BPR „Iulian Filip” Drochia activează în condițiile stării de urgență, de acasă, – menționează Maria Cojocaru, directorul BPR „Iulian Filip”, – căci anul acesta avem un program foarte încărcat de sarcini și obiective și bibliotecarii își exercită atribuțiile de serviciu fiecare pe domeniul său, cu excepția celor, care muncesc în secția împrumut de carte. Dar faptul, că utilizatorii bibliotecii nu-și pot permite fizic să împrumute o carte, o poate face virtual, căci o poate lectura online”.
BPR „Iulian Filip”, ghidată cu mult har și profesionalism de Maria Cojocaru, care este un manager responsabil, a înregistrat multe succese remarcabile în prestarea serviciilor de calitate pentru comunitate în diverse domenii: de la deservirea beneficiarilor cu literatură, până la cele mai inovatoare servicii moderne de bibliotecă: Ora Religiei, Ora Lecturilor Gustoase, Biblioteca mea e cea mai cool-turală, Oameni Sănătoși – Comunitate Sănătoasă, E-Guvernare, Clubul „Diversitate”, Clubul Femeilor „Woman Work- Șhop”, Clubul Seniorilor „Vârsta de Aur”, Laboratorul „Fablab Drochia” și Robo Dropia, Studioul „Academia Micilor Vedete” etc. Toate acestea fiind organizate și diriguite cu multă însuflețire de către colectivul de bibliotecari, care au plasat întotdeauna pe primul plan dedicația, profesionalismul, devotamentul și o muncă neobosită până la sacrificiu, care au făcut din bibliotecă un templu durabil al cunoștințelor.
Dar și în cele mai dificile condiții, când suntem siliți să ne autoizolăm, e necesar de găsit soluții, pentru ca munca de bibliotecar să fie auzită, văzută și apreciată.
Anul acesta BPR „Iulian Filip” va desfășura Concursul pe Cântec și Poezie Patriotică „Pentru Țară, Pentru Neam” online. Aceasta e decizia întregului colectiv, fiind susținută și de către Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia. Educația patriotică a tinerei generații nu poate ceda în fața nefastei epidemii. Cum anume se va desfășura, rămâne să urmărim cu toții pagina de FB a bibliotecii publice raionale.
Acest îndemn a fost susținut de toate bibliotecile din raion, fiecare venind cu idei, cum ar putea mai bine să-și promoveze activitățile, dar și să lanseze noi activități online. Viața continuă, iar activitatea bibliotecilor este viabilă, e vie, chiar dacă porțile în zidul cunoștințelor sunt închise.
Cu toate acestea, munca bibliotecarilor continuă, căci, chiar și aflați în autoizolare, se pregătesc intens de cel mai serios test, care va fi un semn definitoriu, ce va marca importanța și valoarea bibliotecilor pentru comunitate.
„Anul acesta toate bibliotecile din țară vor trece unul din cele mai serioase teste – va fi evaluată activitatea bibliotecilor, – a menționat în continuare Maria Cojocaru, – provocarea, lansată de Biblioteca Națională a R. Moldova și constă în faptul, că biblioteca trebuie să-și măsoare succesul, să demonstreze importanța și impactul ei în timpuri de modernizare informațională continuă a societății. În condițiile modernizării activității, bibliotecile prestează o gamă mult mai largă de servicii inovative, în mare parte bazate pe utilizarea tehnologiilor informaționale, care au o influență majoră asupra diversificării competențelor utilizatorilor, asupra dezvoltării bibliotecii, comunității și societății în general.”
Urmează organizarea proceselor de bibliotecă printr-un set de activități, cum ar fi catalogarea colecțiilor, împrumutul, servicii de referințe, servicii noi/moderne, conform necesităților populației, etc. Astfel, are loc transformarea contribuțiilor în produse de bibliotecă și se obține un rezultat, care reprezintă efectul direct, planificat al produsului în conformitate cu scopul și obiectivele planificate. Acest proces este o muncă enormă, ce necesită mult efort, dedicație și profesionalism și rămâne doar să dorim echipei neobosite de bibliotecari multă baftă și noi performanțe pentru asigurarea unei activități durabile în promovarea celei mai nobile opere de edificare spirituală a Neamului.

Ala BUGAI,
şef-interimar,
Direcția Cultură,
Turism, Tineret și Sport

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *