Biblioteca vie

Joi, 6 octombrie, la BPR „Iulian Filip” s-a desfășurat o activitate cu tinerii – „Biblioteca vie”, prima zi. Ne-am propus să aducem tinerii cât mai aproape de acceptarea diversităţii prin promovarea unei metode de educaţie nonformală unică şi foarte eficientă – BIBLIOTECA VIE. Este o metodă educativă legată de diversitate, ce va aduce o contribuţie valoroasă în rândul tinerilor, care să-i stimuleze într-un mod creativ şi să-i ajute să înţeleagă diversitatea în toate formele ei. Scopul Bibliotecii Vii este acela de a promova respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umană prin provocarea dialogului pe tematica prejudecăţior şi stereotipurilor.

De ce trebuie să participi la BIBLIOTECA VIE?

• Pentru că o să cunoşti “CĂRŢI VII”- oameni extraordinari care iţi spun poveşti reale!

• Pentru că de multe ori diferenţele dintre oameni duc la punerea de etichete, crearea de prejudecăţi, care în cele din urmă duc la discriminare, suspiciune şi excludere!

• Pentru că tu o să „auzi cărtile ” şi o să poti să vezi altfel !

Biblioteca Vie este perfect de organizat într-o bibliotecă plină cu cărţi, în care oamenii vin să discute cu ele şi să privească diversitatea dintr-un alt unghi. În cadrul unei biblioteci, cărţile nu doar vorbesc, ci răspund la întrebări, ele însele putând pune întrebări astfel încât experienţa de învăţare să se producă în ambele sensuri

Participanții au luat locul cărților, întâlnirea a oferit spaţiul şi oportunitatea în care cărţile au impărtăşit ce au simţit şi ce au invăţat în cadrul acestei experienţe. Tinerii s-au cunoscut interpersonal prin schimb de istorii trăite în trecut și din experiența eroilor din cărțle citite. Prin reprezentarea cărților citite, tinerii au conştientizat prejudecăţile, stereotipurile şi efectele negative care le pot avea acestea asupra indivizilor, şi asupra societăţii.

В четверг, 6 октября, в Районной Публичной Библиотеке им. „Юлиана Филипа” провели мероприятие с молодежью – “Живая библиотека”, первый день. Мы поставили перед собой цель максимально приблизить молодежь к принятию разнообразия, продвигая уникальный и очень эффективный метод неформального образования – BIBLIOTECA VIE. Это образовательный метод, связанный с разнообразием, который внесет ценный вклад в молодежь, стимулируя ее творчески и помогая понять разнообразие во всех его формах. Цель «Живой библиотеки» — способствовать уважению прав человека и человеческого достоинства, провоцируя диалог на тему предрассудков и стереотипов.

Почему вы должны участвовать в BIBLIOTECA VIE?

• Потому что вы встретите «ЖИВЫХ КНИГ» — необыкновенных людей, которые расскажут вам настоящие истории!

• Потому что часто различия между людьми приводят к навешиванию ярлыков, созданию предубеждений, которые в конечном итоге ведут к дискриминации, подозрительности и исключению!

• Потому что вы «услышите книги» и сможете увидеть по-другому!

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА идеально подходит для организации в библиотеке полная книгами, куда люди приходят, чтобы поговорить с ними и посмотреть на разнообразие под другим углом. В библиотеке книги не просто говорят, они отвечают на вопросы, они сами могут задавать вопросы, так что экспериментальный процесс обучения происходит в обоих направлениях.

Участники заняли место книг, встреча предоставила место и возможность, где книги поделились тем, что они чувствовали и чему научились в процессе этого эксперимента. Молодые люди узнали друг друга лучше, обмениваясь историями из прошлого и опытом героев прочитанных книг. Представляя прочитанные книги, молодые люди узнали о предрассудках, стереотипах и их негативном влиянии на отдельных людей и общества.

BIBLIOTECA VIE продолжит свою деятельность еще два дня

BIBLIOTECA VIE își continua activitatea pe parcursul încă a două zile.

#ProiectulBibliotecileaducschimbareaincomunitateintimpulcrizeirefugiatilor

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *