Biblioteca și comunitatea

La 10 iunie, la biblioteca publică raională Drochia s-a desfășurat conferința zonală „ Biblioteca și comunitatea: consolidarea relațiilor”, care a avut în vizor activitatea bibliotecii moderne sub patronatul Ministerului Culturii RM, Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” , Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, CODIBIB Moldova, Programului Național Novateca,
Secției Cultură Drochia și Bibliotecii publice raionale „Iulian Filip”. La această întrunire au participat peste 70 de bibliotecari din 10 raioane învecinate și bibliotecari din raionul
Drochia. Biblioteca este văzută ca un spațiu deschis pentru viața culturală locală, un forum pentru gând şi opinie. Fiind o instituție social-culturală, cu rol fundamental, stă permanent la dispoziţia colectivității
pentru care a fost creată, străduindu-se, pe cât posibil, să satisfacă în cât mai bune condiții nevoile utilizatorilor săi.
În prezent, în era informatizării și cunoașterii, a devenit necesar ca rolul bibliotecii în societate să se modifice, este momentul de transformare a bibliotecilor în centre multifuncționale. Locuri unde oamenii să vină după diverse servicii. Trebuie să întoarcem oamenii la carte. La conferință s-au discutat mai multe probleme, legate de activitatea bibliotecilor în era informațională. S-a pus accentul pe aceea, ca biblioteca să fie plasată în
centrul comunităţii, iar biblioteca să devină centru comunitar, carte să fie în primul rând un centru de resurse și informare, centru de învăţare pe tot parcursul vieţii (programe pentru copii, adulți, persoane dezavantajate fizic şi social, etc.).
Cum putem asigura un loc Biblioteca și comunitatea bibliotecii şi bibliotecarului în această lume în permanentă transformare, cum poate biblioteca şi bibliotecarul să rămână relevante pentru societate şi pentru comunitățile pe care le servesc? Cum pot bibliotecile supraviețui într-un viitor digital sau chiar hibrid? Cum vom accesa, utiliza şi beneficia de informațiile într-o lume din ce în ce mai computerizată? Care este locul bibliotecii în
ecosistemul informațional modern?
Ce funcții trebuie să acopere biblioteca modernă? Ce servicii relevante pot să acorde bibliotecile pentru a fi utile și necesare beneficiarilor? Acestea și alte probleme au fost discutate la conferință.
Foarte interesantă a fost gala serviciilor de top, în cadrul căreia fiecare din bibliotecile – centre metodologice de nivel teritorial, participante la conferință, au prezentat câte un serviciu nou care se bucură de cel
mai mare succes în rândurile membrilor comunității. Comunicările au fost prezentate și în format electronic. Bibliotecarii prezenți au rămas impresionați de serviciile aplicate în bibliotecile din raioanele învecinate,
și-au expus părerile și vor aplica cele mai interesante idei de servicii noi în comunitatea unde activează. Întrunirile de specialitate au o mare importanță în formarea profesională continuă a personalului bibliotecilor și participarea la această conferința a creat noi oportunități pentru formarea continuă, în scopul creșterii performanțelor profesionale, în acord cu exigențele impuse de accesul la tehnologiile moderne şi de nevoile de informare şi formare specifice ale beneficiarilor serviciilor de bibliotecă.

Lidia Gontea, BPR „Iulian Filip”, or. Drochia Realităţi Culturale • Nr. 8 / 2014

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *