Barza este un simbol al păcii, evlaviei și prosperității

Barza este un simbol al păcii, evlaviei și prosperității. La toate popoarele, berzele au fost întotdeauna ținute la mare cinste. Se credea că aceste păsări aduceau fericire în casa lângă care s-au stabilit și erau, de asemenea, un simbol al procreării. Oamenii au tratat întotdeauna aceste păsări cu respect. Văzând păsări pe cer, li se adresau cu cereri de sănătate, fertilitate, prosperitate și pace. În timpul nostru dificil, când viața umană începe să fie pe deplin apreciată, cuvântul pace capătă o semnificație specială pentru toată lumea.

– E nevoie de pace pentru fiecare dintre noi, fiecare casă… – un astfel de apel au făcut elevii de la LT . „V. Boyarnitsky”, clasa a III-a, profesoara Alena Florea, care participă și ei la proiectul „Bibliotecile aduc scimbare în comunitate în timpul crizei refugiaților”.

Povestind copiilor despre aceste păsări uimitoare, bibliotecarii au combinat o lecție informativă cu una creativă și au realizat o aplicație frumoasă de hârtie cu imaginea unei berze cu propriile mâini.

Pasărea uimitoare – barză, va deveni cu siguranță un talisman și va aduce noroc celor care o fac cu propriile mâini. Așa au decis participanții la master class, care a avut loc în filiala Bibliotecii Publice Regionale „Julian Filip” din Drochia.

******

Аист – символ миролюбия, благочестия и благополучия. У всех народов аисты всегда были в большом почете. Считалось, что эти птицы приносили счастье дому возле которого они поселились, а также являлись символом продолжения рода. Люди всегда относились с уважением к этим птицам. Увидев птиц в небе к ним обращались с просьбами о здоровье, плодородии, благополучии и мире. В наше непростое время, когда человеческая жизнь начинает цениться сполна, слово мир приобретает для всех особый смысл.

– Мир нужен каждому из нас, каждому дому … – с таким обращением выступили ученики Т.Л. „В .Боярницкий” 3-а класса, учитель Алена Флоря, которые также являются участниками проекта «Библиотеки меняют общество во время кризиса с беженцами».

Рассказывая детям об этих удивительных птицах, библиотекари совместили познавательный урок с творческим и сделали своими руками красивую аппликацию из бумаги с изображением аиста.

Удивительная птица аист обязательно станет талисманом и принесет мир удачу тому, кто выполнит ее своими руками. Так решили участники мастер класса, который прошел в филиале Районной публичной библиотеке « Юлиан Филип» г. Дрокия.

#ProiectulBibliotecileaducschimbareaincomunitateintimpulcrizeirefugiatilor

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *