ACASA SPIRITULUI NOSTRU – Întîlnire cu scriitoarea Claudia Partole

Azi, 30 noiembrie în incinta BPR „Iulian Filip” a avut loc un eveniment important pentru cultura drochiană, Simpozionul literar-științific „Acasa spiritului nostru”.Protagonista evenimentului fiind doamna Claudia Partole -poetă, eseistă, prozatoare, autoare de piese și jurnalistă, originară din raionul Drochia. Alături de scriitoare i- am avut în calitate de oaspeți de onoare pe domnul Serghei Boboc – consultant principal direcția arte, industrii creative și educație artistică Ministerul Culturii, Elena Pintilei – director general BNRM. Iulian Filip – poet, scriitor, dramaturg, folclorist. Alexei Vasilean ,Preşedintele raionului Drochia.

Claudia Partole, scriitoare polivalentă, multdorită și multașteptată de cititori, înzestrată cu har Dumnezeesc, fire carismatică, binevoitoare, frumoasă la chip și la suflet, domnia sa iradiază lumină, căldură și bunătate, o femeie irezistibilă, fără vârstă, cu un suflet frumos și bogat. În activitatea literară și carieră a atins culmi, încât nu mai are nevoie de „tocuri înalte”, metaforic spus, iar la întâlnirile cu această scriitoare se pierde noțiunea de timp. Dânsa ne captează atenția și plăcerea de a citi prin tot ce scrie. Fie că citim o carte pentru copii, una de versuri, or proză, toate, de o potrivă ne solicită atenția și se impun a fi lecturate.

Versurile Claudiei Partole ne îndeamnă spre descătuşare, regenerare a binelui, tandreţei, spre sentimente profunde şi acţiuni bine chibzuite. Autoarea e foarte sinceră cu cititorul: îi destăinuie durerile, bucuriile cunoaşterii prin profunde subtilităţi. Din poeziile ei noua generaţie va învăţa a iubi, a suferi, a ierta, a cugeta asupra sensului vieţii.

Elocvente în acest context au fost poeziile „Ultima lună de toamnă” și „Pădure cu toamna în plete” în lectura Ilincăi Văluță și a Cătălinei Triculici.

Cărțile sale :Rebela, Fraierul, Straniera, Trandafirul pustiului, Ultima amantă, Viața unei nopți sau Totentanz și altele se bucură de o popularitate deosebită atât la tineri, cât și la maturi.

O analiză detaliată a prozei autoarei a prezentat doamna Silvia Reșetnic – Inspector superior Direcția Învățământ. Elevii Adriela Bejenari și Maxim Postovan au citit fragmente din cărțile „Rebela” și „Fraierul”.

Lumea copilăriei , veselă, nevinovată, ne poartă pe toți pe cărările-i de vis… Copiii de la Studioul artistic ,,Academia micilor vedete” au impresionat publicul cu un frumos recital din poezia pentru copii a autoarei.

Coloana sonoră a evenimentului a fost susținută de Ilinca Văluță și Victor Cemortan care au interpretat melodii de suflet.

Președintele raionului Alexei Vasilean, și-a exprimat admirația și recunoștința pentru creațiile d-nei Claudia Partole.

Domnul Serghei Boboc ,în discursul dumnealui a menționat despre importanţa creației doamnei Claudia Partole în literatura națională şi în semn de înaltă recunoştință a oferit Diploma de Onoare a Ministerului Culturii semnată de domnul Ministru,Sergiu Prodan. Totodată a oferit o diplomă de onoare din partea Ministerului Culturii şi doamnei Maria Cojocaru,director BPR ,Iulian Filip” pentru activitate prodigioasă în domeniul biblioteconomiei şi cu prilejul celor 40 de activitate managerială.

Doamna Țurcanu Cristina,şefa DCTTS a oferit doamnei Claudia Partole un Testimoniu de noblețe în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă din partea drochienilor pentru întreaga creație literară.

Activitatea a finisat cu un captivant dialog între publicul prezent și autoare, dânsa oferindu-le în dar cărți cu autografe.

Evenimentul a fost organizat de Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia, în colaborare cu Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și Institutul De Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM.Moderatorii evenimentului au fost dr. Iulian FILIP, poet, prozator, dramaturg, grafician, folclorist, Maestru în Artă; Cristina Țurcanu, șef al Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia. Activitatea a fost organizată în cadrul Campaniei de promovare a patrimoniului scris 20 scriitori/20 întâlniri, Programul Național LecturaCentral, ediția a 6-a, 2023.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *