Să revenim la Dumitru Popov

Recent, în incinta Bibliotecii Pu­blice raionale „Iulian Filip” din or. Drochia, a avut loc un eveniment, pe cât de nostalgic, pe atât şi de emotiv. Colegii, prietenii, rudele, cunoscu­ţii regretatului Dumitru Popov, fost redactor-şef adjunct la ziarul local, s-au adunat să-i comernoreze amintirea, să-icitească din scrieri, să treacă în revistă multele lui activităţi. Pentru că, pe Iângă faptul, că Dumitru Popov a fost un talentat jurnalist, el a scris epigrame inspirate din actualitate, in care umorul şi satira se simţeau la ele acasă. Apoi a mai scris scenarii, a regi­zat şi a filmat scurtmetraje. După care a mânuit cu indemânare creionul şi a realizat sute de şarje, caricaturi, In care domina Iaconismul, inspiraţia şi, din nou, talentul. Plus la toate, Dumitru Popov a fost iniţiatorul, organizatorul şi realizatorul diverselor competiţii sportive, marşuri turistice, excursii, ie­şiri cotidiene in sânul naturii, etc.

Cum trebuie să fie un om, cum se cade să-şi tră­iască viaţa întru ca, peste ani, cei care 1-au cunoscut, care au trăit în preajmă, care au muncit alături, dar şi care 1-au ştiut la ni­velul de „bună ziva”, ca pe parcursul a câtorva ore să vorbească, să dicute, să-şi amintească doar de el?

Astfel m-am tot intre­bat în acele ore de revenire la Dumitru Popov. Nici atunci, dar nici acum nu am găsit răspunsul. Pen­tru că Dumitru Popov era unul dintre noi, acei din redactie. Era de-al nostru. De aceeaşi maslă. Precum fiecare din noi. işi iubea meseria, era devotat jurna­lismului, era corect în pro­fesie, se sacrifica ziarului. Astfel era el şi aşa eram şi noi, ceilalti colegi ai lui.

Atât că, la venirea noas­tră, a celorlalţi, pe el l-am găsit in redacţie, gata for­mat. Pe noi, însă, el ne-a modelat, ne-a pus la cale, pe alocuri ne-a şi dojenit, •ne-a mustrat, încheind cu veşnica, în exclusivitate „popovistă’: sudalmă: „Azi şi mâlne!”

”Glia Droochiană” Nr. 14, 10 aprilie, 2015

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *