Lecturi creștine

SMB „Lecturi creștine”

Argument: La început a fost Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu… Studierea cuvântului lui Dumnezeu devine o prioritate pentru cei ce altă dată au fost văduviți de această posibilitate, sfintele lăcașe fiind închise și pângărite, singura icoană devenind cerul liber și Pământul, pe care-l îngenuncheau și sărutau cu pietate, rugându-l pe Dumnezeu să-i aibă în pază, să reântoarcă cele sfinte oamenilor. Și astăzi, când Domnul a auzit ruga și a redeschis bisericile, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu devine o prioritate și pentru cei vârstnici și pentru tânăra generație. Or, educația religioasă trebuie abordată ca o parte esențială de istorie, cultură și filozofie a devenirii umane. În acest context am inițiat SMB „Lecturi creștine” la insistența mai multor utilizatori ai bibliotecii.

Educația morală, cunoașterea Adevărului creștin, a religiei ortodoxe, a semnificației marilor sărbători creștine – vor fi în vizorul atenției membrilor acestui SMB.

Valorile morale și religioase reprezintă un domeniu de mare sensibilitate, implicând credințe și viziuni asupra lumii. De aceea în cadrul acestui SMB vom invita oameni competenți în materie: preoți, profesori, care să elucideze problemele abordate de utilizatorii noștri.

Scopul: Scopul acestui serviciu este dezvoltarea abilităților cognitive, dobândirea cunoștințelor despre valorile moral-creștine, dezvoltarea capacităților de analiză și comparare a religiilor, a rolului ei în viața și societatea umană.

Cuvântul lui Dumnezeu este oferit pentru ca omul să poată fi desăvârșit, pregătit într-un mod perfect în vederea tuturor lucrărilor bune.

Credința reprezintă o forță, un dar divin, rațiunea de a fi, de a izbândi în viață. Speranța, înțelepciunea, cumpătarea, sinceritatea, compasiunea, smerenia – calități pe care are menirea a le altoi acest serviciu membrilor săi.

Obiective și activități:

NrObiectivul și denumirea activităților planificatePerioada desfășurăriiResponsabiliRezultate
1.Obiectiv1: (Pregătirea tuturor condițiilor pentru implementare)
1.1Crearea condițiilor necesare pentru inițierea serviciului11.02.2019M. Cojocaru G. Mâțu G. Prodan A.Porcesco   
1.2Crearea echipei de proiect. Stabilirea parteneriatelor relevante14.02.2019L.Gontea G.Mâțu G.Prodan Z. Olenițchi 
1.3Identificarea intereselor viitorilor beneficiari18.02.2019A.Porcesco G.Mâțu Z. Olenițchi O. Surlari 
1.4Atelier de planificare pentru echipa de implementare a proiectului21.02.2019A. Perju I. Popovici   
2.Obiectiv 2 Implementarea serviciului „Lecturi creștine”
2.1Lansarea proiectului25.02.2019M. Cojocaru G. Mâțu G. Prodan I. Popovici Z. Olenițchi A. Porcesco O. Surlari 
2.2Cele 12 sărbători ale anului: Nașterea și Botezul domnului;  28.02.2019Preotul I. Popovici O. Popovici R. Golban Elevi de la IPLT Ștefan cel Mare G. Mâțu 
2.3Semnificația Postului. Rugăciunea – o armă pururea victorioasă;  27.03.2019I.Popovici Colaboratorii b-cii   
2.4Învieerea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh: „Când mă voi duce, voi trimite vouă alt mângâietor, și nu vă voi lăsa sărmani„.  17.04.2019I.Popovici Porcesco G. Mâțu Utilizatori ai bibliotecii   
2.5Purtători ai Cuvântului divin – apostolii Petru și Pavel11.07.2019I.Popovici Z.Olenițchi Utilizatori ai b-cii 
2.6Evoluția creștinismului și importanța sa pentru omenire17.09.2019A.Perju C.Donici Elevi de la colegiul C.Stere 
2.7Semnificația sărbătorii Arhanghelilor Mihail și Gavriil – ucenici ai lui Hristos19.11.2019A.Perju Utilizatori ai bibliotecii 
3.Obiectiv 3 Diseminarea succeselor și bunelor practici în implementarea serviciului „Lecturi creștine”
3.1Plasarea informației despre progresele implementării proiectului pe rețelele de socializare și mass- mediaDupă fiecare activitate realizatăPorcesco D. Cantemir G.Mâțu 
3.2Crearea și distribuirea evenimentelor pe facebookÎnaintea desfășurării activitățiiPorcesco L.Gontea 
3.3Plasarea avizelor despre activitatea proiectului pe panourile informative ale b-cii, caselor de cultură și liceelorÎnaintea desfășurării activitățiiZ. Olenițchi O. Surlari 
3.4Prezentarea informației despre proiect în cadrul reuniunilor metodice ale bibliotecarilor din rețeaLa prima reuniune profesională după lansareM.Cojocaru L. Gontea 
3.5Prezentarea informației despre implementarea proiectului la ședința consiliului localDupă trei luni de la implementareBugai 
 Crearea pliantelor pentru promovarea serviciului și pentru informarea utilizatorilorPe parcursul fiecărei activitățiPorcesco D. Cantemir L.Gontea 

Beneficiari:

 • utilizatori ai BPR „Iulian Filip”,
 • elevi ai Colegiului „C.Stere”
 • elevi ai liceelor din oraș.

Parteneri:

 • preoți de la bisericile din oraș,
 • direcția generală învățământ,
 • direcția cultură

Impactul deziderat:

 • dezvoltarea nivelului moral și spiritual al participanților;
 • promovarea cărții și lecturii creștine;
 • cunoașterea credinței și a viziunii religioase asupra lumii;
 • comportamentul adecvat în timpul liturghiei  ;
 • educație tinerei generații în spiritul dragostei și respectului față de valorile religioase;
 • informația despre serviciu va fi diseminată la nivel local și național;
 • îmbunătățirea imaginii bibliotecii și inițierea de noi parteneriate.

Durabilitate:

Implicarea noilor utilizatori (dublarea, triplarea beneficiarilor pe parcursul anului) și sporirea popularității acestui serviciu.

Resurse:

Umane: 5 bibliotecari, 2 preoți

Fizice: spațiu, echipament IT (computer, proiector, aparat foto, conexiune la internet, ecran) oferite de bibliotecă

Financiare: Implementarea acestui proiect nu necesită mijloace financiare.

Echipa de implementare a noului proiect:

 1. Maria Cojocaru – director bibliotecă
 2. I.Popovici- preot
 3. A.Perju – preot
 4. O.Popovici- învățătoare
 5. C.Donici – Profesoare
 6. Galina Prodan – șef serviciu relații cu publicul
 7. Galina Mâțu – bibliotecar principal
 8. Lidia Gontea – metodist
 9. Olenițchi Zinaida –bibliotecar
 10. Adelina Porcesco – bibliotecar principal

LECTURI CREȘTINE

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *