REGULAMENTUL FESTIVALULUI CREAȚIEI IULIENE ”FILIPIADA-2023”,

ediția III-a (zonală)

      REGULAMENTUL

         FESTIVALULUI  CREAȚIEI  IULIENE  „FILIPIADA-2023”,

   ediția III-a zonală

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia  și Biblioteca Publică raională ”Iulian Filip”, în parteneriat cu Biblioteca Națională a RM, Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”,  instituțiile de cultură și bibliotecile publice din raion și zona de nord, instituțiile de învățământ și învățământ artistic, cu susținerea Consiliului raional Drochia, primăria orașului Drochia și primăriile din raion, lansează  Proiectul de promovare a Cărții și Lecturii, în contextul Programului Național LecturaCentral 2023.

 FESTIVALUL  CREAȚIEI  IULIENE  „FILIPIADA – 2023”.

Festivalul va demara în perioada 27 ianuarie – 27 februarie 2023, în versiune online, dar și offline (la unele compartimente)

Scopul evenimentului este formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil și creativ față de creația iuliană, care se regăsesc în vasta diversitate culturală și este o condiție majoră în dezvoltarea și formarea personalității.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII  GENERALE

Prezentul regulament stabilește condițiile de participare în cadrul  Festivalului Creației Iuliene „FILIPIADA-2023”

Evenimentul are drept scop identificarea și valorificarea potențialului  creativ al celor mai activi cititori, pasionați de creația iuliană, dar și creația altor scriitori băștinași, atât în rândul copiilor, tinerilor, cât și adulților.

Prezentările  în versiune online vor fi apreciate de  Comisia de jurizare, formată din experți BNM, specialiști Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia, Biblioteca Publică raională „Iulian Filip” Drochia, scriitori, pictori, dramaturgi, folcloriști, jurnaliști.

Modul de organizare, desfășurare și condițiile de participare, precum și   modalitatea de prezentare a probelor, concursurilor la diverse   compartimente/secțiuni, lansate în cadrul evenimentului, dar și criteriile  de apreciere a acestora, sunt aduse la cunoștința participanților în  prezentul regulament.

CAPITOLUL  II. OBIECTIVELE  FESTIVALULUI.

  • Cunoașterea operelor iuliene și menținerea unei colaborări firești a comunității cu scriitorul drochian Iulian Filip.
  • Promovarea valorilor literare prin implicarea tinerei generații în proiecte cărturărești, pe baza celor mai captivante scrieri iuliene.
  • Fortificarea conlucrării între generații în formula diverselor activități de promovare a creației literare a scriitorului Iulian Filip (în versiune online și offline)
  • Crearea unui nou concept în cadrul activităților de promovare a creației iuliene, derularea și desfășurarea unui  eveniment altfel, în condițiile generate de situația epidemiologică.

CAPITOLUL  III. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Festivalul Creației Iuliene „FILIPIADA-2023” se va desfășura în perioada 27ianuarie – 27februarie 2023. Edițiile anterioare ale Festivalului creației iuliene au demonstrat că versiunea online a Festivalului este perfectă prin oportunitatea oferită unui număr mare de persoane din diferite categorii de vârstă, ocupații  pentru a participa la acest eveniment cultural de promovare a creației iuliene.

La inițierea concursurilor și probelor în cadrul Festivalului au fost luate în calcul mai multe criterii: diversitatea creației literare a scriitorului Iulian Filip, ca Om polivalent (poezie, proză, dramaturgie, folclor,  pictură și grafică, publicistică, etc); diferite categorii de vârstă a participanților, posibilitatea desfășurării unor activități în versiune offline cu participarea scriitorului Iulian Filip prin  respectarea strictă a regulilor și normelor de igienă medico-sanitară, respectarea distanței sociale, numărului de participanți și purtarea obligatorie a măștilor faciale în spațiul închis  pentru  a evita pericoluli infectării cu virușii Covid-19 și gripă sezonieră.

      În cadrul Festivalului  se vor desfășura următoarele concursuri:

27 -31 ianuarieCampania de promovare a cărții iuliene „Cartea bună ne adună”

(o fotografie cu o carte preferată din creația scriitorului Iulian Filip, pe care ați citit-o  cu un mesaj motivațional despre  această carte )

1-5 februarie – Concursul „Cel mai bun povestaș/declamator(toate categoriile de vârstă) –  poezia preferată, sau fragment din proză, care va fi înregistrat video.

 6-8 februarie – Program etno-folcloric „De la Filip adunate..” în versiune online, cu participarea colectivelor folclorice. (piese folclorice, compoziții, recital literar-muzical, pe motive folclorice din creația scriitorului de baștină)

 9- 12 februarie – Concursul pentru cel mai original eseu „Scriitorul din satul meu” (despre scriitorul  din localitatea d-voastră de băștina). 

 13-16 februarie -Prezentarea unei scenete sau personaj din creația iuliană 

17-19 februarie – Concurs muzical „Poezia iuliană, în a muzicii năframă ( cu participarea interpreților autohtoni, din zona de nord versiune online, limita de timp- pe durata piesei muzicale)

20-23  februarie – Concursul de creație proprie ( versuri, proză, dedicate scriitorului și creației iuliene, dar și creației scriitorilor de la  locul de baștină al participanților)

24 – 27 februarie – Concursul „Cel mai original desen, după operele iuliene și Concursul „Galeria cu Minuni”

(expoziție online a lucrărilor hand made, pe motive iuliene –  portrete, aplicații, broderii, lucrări cusute în biser, gravate în lemn, lucrări din lozie, lut, etc,  inspirate din creația scriitorului Iulian Filip, sau/și  din creația scriitorului de la locul de baștină al participantului).

     Rezultatele festivalului vor fi mediatizate pe pagina de FB a BNRM, Direcției Cultură Drochia și BPR „Iulian Filip”, în presa locală, iar premierea câștigătorilor se va desfășura offline, data desfășurării  ceremoniei de premiere va fi anunțată ulterior.

Materialul de concurs, vă rugăm să-l expediați pe adresa: bprdrochia@gmail.com, cu datele de contact, numele, vârsta  și localitatea d-voastră.

 CAPITOLUL IV. CONDIȚII  DE  PARTICIPARE

În cadrul Festivalului Creației Iuliene „Filipiada” pot participa toți doritorii: beneficiari și cititori ai bibliotecilor din zona de nord a țării, cititorii pasionați de opera iuliană, elevi, copii, tineri și adulți, fără limită de vârstă.

Lucrările realizate (pictură, grafică, obiecte hand made, fotografii, secvențe video cu poezii și scenete înregistrate,  video-clipuri muzicale, etc. pentru probele de concurs, în mod obligatoriu vor fi expediate pe adresa de email:  bprdrochia@gmail.com, cu toată informația necesară anexată: nume, prenume, vârsta, localitatea, un număr de contact (obligatoriu) și denumirea probei sau concursului, indicată în regulament.

Nu vor fi admise acele prezentări, care nu vor întruni cerințele și regulile de participare, sau vor depăși limita de timp, indicată în regulament.

Înregistrarea pieselor muzicale pe versurile lui Iulian Filip, va fi efectuată în format offline, fără spectatori, iar înregistrarea video va fi expediată pe adresa de email:

bprdrochia@gmail.com

Participanții  vor putea distribui prezentările pentru concurs, numai după ce vor fi plasate pe pagina de FB a organizatorilor (adică pe pagina FB a BPR „Iulian Filip”)

CAPITOLUL V. CRITERII DE  APRECIERE

Comisia de jurizare va selecta cele mai originale prezentări, care  vor fi apreciate după următoarele criterii:

Expresivitatea și originalitatea operei selectate;

Măiestria actoricească și cultura scenică (în cadrul pieselor, scenetelor prezentate);

Măiestria interpretativă și emotivitatea mesajului transmis (la interpretarea pieselor muzicale);

Originalitatea și complexitatea lucrului manual după motive iuliene(la confecționarea obiectelor hand made);

Creativitate și inspirație în prezentarea lucrărilor de pictură după cărțile iuliene.

Trofeul „FILIPIADA-2023” va fi acordat acelui participant (sau grup, colectiv) care vor acumula numărul de voturi maxim al Comisiei de jurizare.

Nominațiile, diplomele și premiile vor fi acordate  în cadrul evenimentului de închidere a Festivalului, data fiind anunțată ulterior. În caz de modificări de program, veți fi anunțați telefonic sau prin email.

 CAPITOLUL VI.  REGULI ȘI  PRECIZĂRI

Pozele, materialul video și alte prezentări vor fi expediate pe adresa de email: bprdrochia@gmail.com, pentru a fi selectate și analizate, conform cerințelor regulamentului. 

Pe pagina oficială de FB a Bibliotecii Publice raionale „Iulian Filip” se vor regăsi doar acele prezentări, care vor corespunde condițiilor de participare.

Nu vor fi admise la concursuri materialele transmise după data limită a concursului, indicată în programul festivalului.
Se vor primi materialele pentru concurs și în zilele de weekend.

La expedierea materialului video, nu uitați să transmiteți datele de contact ale participantului, cu toată informația solicitată în regulament.

Comisia de jurizare își rezervă dreptul de a introduce modificări în grila de participare și oferirea premiilor.

 CAPITOLUL VII. DATE DE  CONTACT

MD- 5202, or. Drochia, str. Independenței 15
Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia,

Șef DCTTS, Cristina Țurcanu,

email: cultura.drochia@gmail.com tel: 0-252-2-26-48,

Persoană de contact : Ana Strungari,  specialist principal DCTTS,
email: ana.strungari.91@mail.ru,
tel.mob. 068586337                                         

Persoană de contact: Gontea Lidia,
șef Secție dezvoltare în biblioteonomie
și științele informării  BPR „Iulian Filip”, 
email: bprdrochia@gmail.com; lidiagontea@gmail.com
tel.mob:069344702:

,   

 VĂ  DORIM  MULT  SUCCES!


                      PROGRAMUL FESTIVALULUI FILIPIADA – 2023

Dragi prieteni! Solicităm din partea concursanților respectarea strictă a perioadei de desfășurare a probelor de concurs!

1. Campania de promovare a cărții iuliene „Cartea bună ne adună” –  27 -31 ianuarie 

2. Concursul ”Cel mai bun povestaș/declamator(toate categoriile de vârstă) –1-5 februarie

3. Program etno-folcloric ”De la Filip adunate..” 6-8 februarie

în versiune online, cu participarea colectivelor folclorice. (piese folclorice, compoziții, recital literar-muzical,
pe motive folclorice din creația scriitorului de baștină)

4. Concursul pentru cel mai original eseu ”Scriitorul din satul meu” (despre scriitorul  din localitatea d-voastră de băștina )- 9 – 12 februarie

5. Prezentarea unei scenete sau personaj din creația iuliană -13-16 februarie   

6. Concurs muzical ”Poezia iuliană, în a muzicii năframă 17-19 februarie  
(cu participarea interpreților autohtoni, din zona de nord versiune online, limita de timp- pe durata piesei muzicale)-

7. Concursul de creație proprie ( versuri, proză, dedicate scriitorului și creației iuliene,
dar și creației scriitorilor de la  locul de baștină al participanților)- 20-23  februarie

8-9. Concursul ”Cel mai original desen, după operele iuliene și  Concursul „Galeria cu Minuni”  24 – 27 februarie
(expoziție online a lucrărilor hand made, pe motive iuliene –  portrete, aplicații, broderii, lucrări cusute în biser,
gravate în lemn, lucrări din lozie, lut, etc,  inspirate din creația scriitorului Iulian Filip, sau/și  din creația scriitorului
de la locul de baștină al participantului)-  

Rezultatele festivalului vor fi mediatizate pe pagina de FB a BNRM, Direcției Cultură Drochia și BPR „Iulian Filip”,
în presa locală, iar premierea câștigătorilor se va desfășura offline, data desfășurării  ceremoniei de premiere va fi anunțată ulterior.

Materialul de concurs, vă rugăm să-l expediați pe adresa: bprdrochia@gmail.com, cu datele de contact, numele, vârsta  și localitatea d-voastră.

Dorim mult succes tuturor participanților!

Elaborat de:
Comitetul organizatoric al  Direcției Cultură
și echipa BPR „Iulian Filip” Drochia

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *