Dacă pomul se măsoară cu rodul său, floarea cu aspectul ei exterior, atunci omul – cu calitățile sale.

           Doamna REȘETNIC Silvia e modestă, simpatică, feminină, competentă, atentă. E o doamnă despre care vorbim cu drag,  cu plăcere.

           E prietenă fidelă a bibliotecii raionale Iulian FILIP. O cunoaștem de mult timp și în diverse ipostaze. Relecțiile despre dumneaei sunt emoționante, cu sentiment de valorizare și gratitudine. Meritele acestei doamne se înmănunchează nu doar în enumerația unor activități, la care a participat cu competența și felul ei de a fi, ci prin atmosfera ce o creează.

          Să le luăm de la un capăt.

         Relevăm aportul dumneaei în caliatate de secretar al cenaclului cultural-literar Steaua de Vineri. În cadrul acestei activități elaborează scenarii ale ședințelor, intervine cu alocuțiuni prin care , ca un critic literar, analizează creația scriitorilor, care își prezintă cartea. Remarcăm stilul elevat, diversitatea opiniilor, autenticitatea aprecierilor, aspectul inedit al viziunilor, opinii personalizate, emise metaforic. În cadrul prezentărilor de carte ale oamenilor consacrați, ale scriitorilor notorii, ale celor din preajma locului, cu cei debutanți, cu cei care au ctitorit o carte ca un destin între filele unei culegeri, pentru toți a cercetat, a analizat, a relevat esențe, a apreciat, a emis încurajarea, a  fost emotivă și cu patos. Vocea tribună la întâlnirea cu scriitorii, cu oamnenii de artă și de cultură se face auzită. După alocuțiunile prezentate  observăm discuții cu oaspeții evenimentului și după expirarea acesteia, se mai oferă unele replici, reflecții.

        Contribuția doamnei se remarcă prin prezența discipolilor la diverse ședințe. E o mostră de comunicare eficientă cu tânăra generație prin modul de a aprinde în sufletul tinerilor  motivația și inteseul pentru frumos, pentru promovarea artei, a versului inocent, a cântecului, a armoniei culorilor.

       La multiplele concursuri, la care participă ca membru al juriului sau ca moderator, intervine cu alocuțiuni de motivație, de apreciere a secvențelor valorice, contribuie la fortificarea talentului celor ce au nevoie de susținere, e exigentă la manifestări de superficialitate, tentativă de trișare.

       Cartea e lumea ideilor, în care se simte împlinită. Dar are abilitatea de face linia de transcendere dintre viața reală cu frumusețile ei și le atesta miracolul în cadrul lumii ficționale a cărții. Cartea e valorea pe care o recomandă și o promovează fără a lansa lozinci sau a o striga cu slove tari. O citează, selectează momente semnificative, deduce judecăți de valoare, se delectează de utilul dulci al lecturii, ca activitate ce deșteaptă spiritul omului. De aceea copiii, elevii o îndrăgesc, o preferă.

       Apreciem comunicarea sinceră, atitudinea binevoitoare a doamnei cu personalul bibliotecii, cu cititorii.

       A prticicpat la multiple activități civice festive. În cadrul acestora a pregătit elevi ca aceția să evolueze cu recitaluri literar-muzicale, artistice impresionante, pe diverse teme.

      Doamna în persoană intervine cu alocuțiuni care captează atenția publicului prin profinzimea gândurilor emise, aserțiuni contextuale. Posedă un tembru plăcut al vocii, are abilități oratorice, știe să comunice cu sala, o captează și  o duce pe aripa cuvântului artistic, o provoacă la discuții, uneori chiar contradictorii.

        Activitatea dumneaei se reflectă în mass-media actuală, în multiplele tipuri de comunicare digitală.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *