ZIUA BIBLIOTECARULUI

Anual, la data de 23 aprilie marcăm „Ziua Bibliotecarului”, una dintre cele mai vechi, inteligente și necesare profesii. Astfel, la activitatea organizată de către Direcția cultură, turism, tineret și sport a Consiliului raional Drochia (Cristina Țurcanu, șef) și desfășurată în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Iulian Filip” din orașul Drochia, alături de bibliotecarii bibliotecilor publice din raion au fost prezenţi: Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia și Iurie Ostavciuc, vicepreşedinte al raionului. După vizitarea Bibliotecii Publice Raionale „Iulian Filip”, oficialii au adresat mesaje de felicitare tuturor bibliotecarilor cu prilejul sărbatorii profesionale, exprimîndu-le recunoștința pentru munca depusă în calitate de slujitori ai cărților. Cu acest frumos prilej și pentru rezultate frumoase în cadrul Programului Național Lectura Central 2021, asigurarea continuă a sustenabilității nobilei vocații de promovare a cărții și lecturii, colectivelor Bibliotecii publice raionale „Iulian Filip” or. Drochia și Bibliotecii publice pentru copii or. Drochia le-au fost acordate Diplome de gratitudine.

Dragi bibliotecari! Biblioteca a fost, este și va rămâne întotdeauna acea componentă esențială a societății, cartea fiind elementul fundamental al umanităţii şi patrimoniul spiritual, prin care se transmite cultura, valorile şi tradițiile neamului. Prin vechimea și importanța profesiei, bibliotecarul este prețuit pentru munca sa, considerată nobilă, de mare elevație spirituală. Bibliotecarul este cel, înzestrat cu pasiune, răbdare,pricepere, stăruință, entuziasm, cultură și informație, spirit creator și perseverență.Rolul bibliotecarilor în promovarea valorilor spirutuale în viața comunității este de o valoare incontestabilă. Recunoștința noastră pentru voi, dragi bibliotecari, voi, care aveți mereu sufletul deschis ca o carte,este incomensurabilă. Voi sunteți făuritorii Sfântului locaș al înțelepciunii, care prin muncă și sacrificiu ați zidit cel mai durabil și măreț Templu, care este suprema voastră creație și carea de vizită a spiritualității neamului!Cu prilejul sărbătorii profesionale, de Ziua Bubliotecarului, Îmi revine deosebita plăcere și onoare în același timp de a transmite întregii echipe de bibliotecari, sincere și meritate felicitări pentru performanțele atinse, însoțite de urarea de a persevera în acest lăudabil domeniu biblioteconomic. Adresăm mesajul nostru solidar de împlinire, cele mai sincere urări de bine, putere de muncă și sănătate, pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, să vă bucurați de succese prodigioase, realizări şi împliniri vocaţionale, îndreptate către una dintre cele mai prețioase instituții, dedicate cunoașterii. Vă dorim, prin înalta ținută profesională și intelectuală să amplificați creșterea vizibilității bibliotecilor în societatea modernă, înscriind o nouă filă în istoria dezvoltării domeniului biblioteconomiei naționale. Cu prilejul sărbătorii profesionale, adresăm sincere mulțumiri și recunoștință pentru munca plină de sacrificiu, pentru devotament și înalt profesionalism, pentru răbdare și omenie colectivului BPR ”Iulian Filip”, director Maria Cojocaru, Bibliotecii pentru copii Drochia, director Silvia Zaporojan și întregii echipe de bibliotecari ai raionului Drochia! La mulți ani, de Zua Bibliotecarului, dragi colegi!

Cu aleasă considerațiune și prețuire,Țurcanu Cristina, Șef Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *