„Vino poveste”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă  „Vino poveste”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

Este un proiect ce a demarat în condițiile de pandemie și de care au nevoie beneficiarii noștri – copii de varstă preșcolară și cei din ciclul primar.  A fost creat la cererea pedagogilor, pentru a asigura lectura unor lucrări din programa școlară, dar și a părinților, pentru a-i antrena pe copii lor în activități de folos

 

Scopul  proiectului:

Promovarea lecturii în condițiile pandemiei, utilizănd cele mai moderne forme și mijloace de lucru, inclusiv IT.

Obiective și activități:         

  • Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri.
  • Promovarea lecturii ca formă de activitate utilă, benefică, necesară și educațională.
  • Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri.    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului „Vino, poveste” S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan A.ZaporojanArticol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.  Promovarea lecturii ca formă de activitate utilă, benefică, necesară și educațională.                   2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lecturi în  format IT :  „Vulpea judecător”„Legenda macului”„Punguța cu doi bani”„Vulpea și cocostărcul”„Borta văntului” M.Eminescu„Judecata lui Ștefan Vod㔄Legenda trandafirului și a scaiului”„Legenda albinei”„Judecata” (povestea populară)„Liliacul” L.Hlib„Para mălăiață în gura lui Nătăfleață”     Pe parcursul anului    S.Zaporojan. N.Bejan E.Grițco    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „  Vino, poveste ”Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Vino, poveste” S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „ Vino, poveste ”Pe parcursul anului S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3 Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.        3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect.Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a  edițiilor SMBPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:     Beneficiari ai bibliotecii.

Parteneri:  Instituțiile școlare și preșcolare din Drochia

Impactul deziderat:

În condițiile de pandemie create și în localitatea noastră, cănd copii nu aveau posibilitatea de a contacta of-line, deci, nici să viziteze biblioteca, SMB „Vino, poveste” devine o punte de legătură între ei și instituția noastră. La cerea lor și a pedagogilor bibliotecarii noștri le pun la dispoziție materialul solicitat, participănd împreună cu ei la rezolvarea problemei, lecturănd împreună, activitățile fiind postate ulterior pe pagina pe Facebook a bibliotecii. De remarcat, că de fiecare dată postările înregistrau un număr mare de interacțiuni, fapt ce ne dovedește impactul pozitiv al serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari.
  • Informaționale: Publicații, opere literare.  
  • Fizice:  echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

     

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *