„Tema pe acasă” a fost prezentată la Drochia

Aşa cum afirma pe bună dreptate academicianul Mi­hai Cimpoi, scriitorul Nicolae Dabija ne face mereu surpri­ze. Trece uşor de la poezie la publicistică, de la publicistică la poezie, iar de curănd ne-a surprins cu un roman. Joi, 18 noiembrie 2010, ora 14.00, in incinta bibliotecii raionale Drochia, in cadrul cenaclu­lui literar „Steaua de vineri” a avut loc Prezentarea de carte „Tema pentru acasă” – aşa e intitulat romanui apărut la Edi­tura „Princeps – Edit” din laşi, despre care insuşi editorul şi redactorul cărţii, Daniel Cor­bu, spune că este un roman de Premiul Nobel. lar scriitorul şi ziaristul Mihai Sultana Vicol este de părere că„Temă pentru acasăse poate număra printre cele mai sesizante şi mai fasci­nante creaţii ale literaturii de dragoste, autorul dezvăluind totodată, lupta cu destinul in­tr-o confruntare inegală. Sur­prinzător, dacă luăm in calcul dimensiunile volumului care sunt pănă la un punct „con­fesiuni; trecănd pe nesimţite spre teoretizare, nu doar a sentimentelor, ci şi a stărilor de introspecţie profundă.Carteaeste despre drama deportaților basarabeni şi despre credinţa in Durnnezeu care i-a ajutat să o depăşească. Trage­dia acestor oameni nevinovaţi, umiliţi de regimul comunist şi destine care erau făcute una cu părnăntul pentru simplu fapt că erau sau gândeau al­tfel. Aşa s-a intămplat şi cu ero­ii lui Nicolae Dabija. Lăudabilă e şi abordarea, ce nu poate evi­ta capcanele generalizării. in definitiv, este o poveste ţesută cu migală, menită surprindă dar şi să creeze o stare de de­pendenţă de lectură. Este tipul de carte pe care nu o mai laşi din mănă pănă la final, indi­ferent dacă este sau nu unul previzibil.

În contextul expunerii de conţinut şi conversaţii criti­ce, au impărtăşit părerile şi obiecţiiie atăt oameni ai cărţii, membrii cenaclului şi (ndră­gostiţi de creaţie, printre care: lulian Filip, om de cultură, şeful Departamentului Cultură al municipiului Chişinău, Anatol Rusnac, poet drochian, Vita­lie Zagaievschi, preşedintele  cenaclului literar„Steaua de vineri, Silvia Reşetnic, profesoa­ră de limba şi literatura romănă „B.RHasdeu”, Vasile Griţco, profesor de limba şi literatura romănă, Gimnaziul-internat de tip sanatorial Drochia, căt şi elevi şi apreciatori ai creaţiei lui Nicolae Dabija, care nu au putut rămăne indiferenţi in faţa romanului deviaţă şi dragoste. In opinia autorului, roma­nul ”Tema pentru acasă” nu e altceva decăt o poveste de dragoste trăită pe fundalul de cruntă teroare al sistemului comunist, care a incercat să serivească spiritualitatea şi ver­ticalitatea unui neam, exilănd nucleul acestuia in Siberii de gheaţă.

Din spusele unor elevi care au citit romanul, s-a rernarcat următoarele: „Citind romanul, înţelegi un lucru: mai intăl de toate trebuie să fim oameni, să ne trăim viaţa cu rost şi cu respect faţă de semenii noştri, să oferim dragoste chiar acolo unde nu e, să ne continuăm drumul până la sfărşit, să lup­tăm pentru valorile noastre naţionale, să comemorăm pe cei care şi-au dat viaţa pentru noi şi să ştim că fericirea nu se dobăndeşte fără suferinţă’:

Îi dorim lui Nicolae Dabija să nu risipească harul divin in schirnbul valorilor care strălu­cesc doar de efemeritate neputincioasă. Doar dumnealui este cel care va alege vocaţia Această experienţă plăcută s-o indemne să cuce­rească noi inălţimi, să perse­vereze şi să se inarmeze cu un curaj şi o ambiţie literară ce i-ar putea aduce noi realizări şi pu­tere, talent de a conveni emo­ţiile in scrieri de calitate.

Constanţa CUCEREAVU,
elevă, a XII-ea, LT„B.P.Hasdeu”

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *