Regulament „Filipiada” 2021

                                                               REGULAMENTUL

              FESTIVALULUI  CREAȚIEI  IULIENE  ”FILIPIADA-2021”,

                                      ediția în premieră (versiune online)

    Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Drochia, în parteneriat cu Biblioteca Națională a RM, Biblioteca Națională pentru copii ”Ion Creangă”, în colaborare cu Biblioteca Publică raională ”Iulian Filip”, Filiala copii Drochia, instituțiile de cultură și bibliotecile publice din raion, instituțiile de învățământ și învățământ artistic din raion, cu susținerea Consiliului raional Drochia, primăria orașului Drochia și primăriile din raion, lansează în premieră un nou Proiect de promovare a Cărții și Lecturii

                 FESTIVALUL  CREAȚIEI  IULIENE  ”FILIPIADA – 2021”.

Festivalul va demara în perioada 27 ianuarie – 27 februarie 2021, în versiune online, dar și offline (la unele compartimente)

Scopul evenimentului este formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil și creativ față de creația iuliană, care se regăsesc în vasta diversitate culturală și este o condiție majoră în dezvoltarea și formarea peronalității.

                                      CAPITOLUL I. DISPOZIȚII  GENERALE

  Prezentul regulament stabilește condițiile de participare în cadrul

   Festivalului Creației Iuliene ”FILIPIADA-2021”

• Evenimentul are drept scop identificarea și valorificarea potențialului

   creativ al celor mai activi cititori, pasionați de creația iuliană, atât în

   rândul copiilor, tinerilor, cât și adulților.

•  Aprecierea prezentărilor în versiune online va fi efectuată de către

   comisia de jurizare, formată din experți BNM, specialiști Direcția Cultură,

  Turism, Tineret și Sport, Biblioteca Publică raională ”Iulian Filip” Drochia,

    președintele juriului fiind scriitorul, folcloristul, dramaturgul, publicistul

    Iulian Filip.

•  Modul de organizare, desfășurare și condițiile de participare, precum și

   modalitatea de prezentare a probelor, concursurilor la diverse

   compartimente/secțiuni, lansate în cadrul evenimentului, dar și criteriile

   de apreciere a acestora, sunt aduse la cunoștința participanților în

    prezentul regulament.

                                      CAPITOLUL  II. OBIECTIVELE FESTIVALULUI.

 1. Cunoașterea operelor iuliene și menținerea unei colaborări firești a comunității cu scriitorul drochian Iulian Filip.
 2. Promovarea valorilor literare prin implicarea tinerei generații în proiecte cărturărești, pe baza celor mai captivante scrieri iuliene.
 3. Fortificarea conlucrării între generații în formula diverselor activități de promovare a creației literare a scriitorului Iulian Filip (în versiune online și offline)
 4. Crearea unui nou concept în cadrul activităților de promovare a creației iuliene, derularea și desfășurarea unui  eveniment altfel, în condițiile generate de situația epidemiologică.

                           CAPITOLUL  III. ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Festivalul Creației Iuliene  ”FILIPIADA-2021” se va desfășura în perioada 27 ianuarie – 27 februarie 2021. Din cauza restricțiilor impuse de situația epidemiologică, generată de noul coronavirus, concursurile lansate în cadrul evenimentului se vor desfășura în versiune online, dar și offline, cu respectarea strictă a regulilor și normelor de igienă medico-sanitară, respectarea distanței sociale, numărului de participanți și purtarea obligatorie a măștilor faciale, pentru perioada stării de urgență în sănătatea publică.

La inițierea concursurilor și probelor în cadrul Festivalului au fost luate în calcul mai multe criterii: diversitatea creației literare a scriitorului Iulian Filip, ca Om polivalent (poezie, proză, dramaturgie, folclor, pictură și grafică, publicistică, etc); diferite categorii de vârstă a participanților, posibilitatea desfășurării unor activități în versiune offline (cu respectarea regulilor menționate anterior)

      În cadrul Festivalului  se vor desfășura următoarele concursuri:

• Campania de Promovare a Cărții Iuliene ”Cărțile pe față” (pentru întreaga perioadă), susținută de un scurt comentariu, ce v-a impresionat mai mult  în cartea prezentată.

• Clubul Povestașilor ”Povestea Vorbei” Concursul ”Cel mai bun povestaș/declamator” (din creația iuliană, versiune online, pentru copii și maturi, timp 2-3 min fiecare)

• Concursul ”Cel mai original desen”, inspirat din creația iuliană, cu participarea elevilor școlilor de Artă Plastică, dar și pictorilor amatori.

• Secțiunea Dramaturgie – Concursul de prezentare a unei scenete iuliene (dramaturgia pentru copii, până la 10 min)

• Prezentarea unui personaj din creația iuliană (pentru copii și maturi, până la 3 min, cu vestimentația corespunzătoare operei literare)

• Filipiada – Family Time (prezentare în versiune online a unei seri de lectură cu părinți și copii – realizată de bibliotecile pentru copii, cu părinți, bunici și pici)

Dialog online cu omul de știință, Iulian Filip ”Moștenirea și importanța creației iuliene pentru prezent și viitor” – un dialog interactiv cu bibliotecari, reprezentanți de la Academia de Științe, Uniunea Scriitorilor, profesori de limbă și literatură română, despre creația poetului, prozatorului, dramaturgului, folcloristului Iulian Filip.

• Concursul Filmului de promovare a creației iuliene (prezentat de bibliotecile publice din raionul Drochia, dar și din alte raioane – timpul limită – 3 -5 min)

 •    ”Poezia iuliană, în a muzicii năframă (pentru copii și adulți, cu participarea interpreților autohtoni, versiune online, limita de timp- pe durata piesei muzicale)

• Program etno-folcloric ”De la Filip adunate….”, în versiune online, cu participarea colectivelor folclorice de copii.

• Galeria cu Minuni (expoziție online a lucrărilor hand made, pe motive iuliene – desene, portrete, aplicații, broderii, cusut în biser, gravare în lemn, portrete, etc, confecționate de către toți doritorii, inspirate din creația scriitorului Iulian Filip, este prezentată la finele festivalului)

• Flash mob  ”FILIPIADA NOCTURNĂ”, care va finisa proiectul cu o spectaculoasă prezentare de focuri de artificii și genericul Festivalului, modelat și amplasat pe Piața Independenței  din centrul orașului Drochia, din lumânări aprinse. Secvențe video, surprinse cu drona vor fi transmise în direct pe pagina de FB a BPR ”Iulian Filip”, în ziua de închidere a festivalului, la sfârșitul zilei, în atmosferă nocturnă.

                                  CAPITOLUL IV. CONDIȚII  DE  PARTICIPARE

 1. În cadrul Festivalului Creației Iuliene ”Filipiada” pot participa toți doritorii ( beneficiari și cititori ai bibliotecilor din raion, cititorii pasionați de opera iuliană, elevi, copii, tineri și adulți, colective artistice de amatori, de copii și adulți, fără limită de vârstă.
 2. Lucrările realizate (pictură, grafică, obiecte hand made, fotografii, secvențe video cu poezii și scenete înregistrate,  video-clipuri muzicale, etc. pentru probele de concurs, în mod obligatoriu vor fi expediate pe adresa de email: cultura.drochia@gmail.com și bprdrochia@gmail.com cu toată informația necesară anexată: nume, nume de familie al participantului, vârsta, localitatea, un număr de contact (obligatoriu) și denumirea probei sau concursului, indicată în regulament.
 3. Nu vor fi admise acele prezentări, care nu vor întruni cerințele și regulile de participare, sau vor depăși limita de timp, indicată în regulament (cu excepția pieselor muzicale)
 4. Înregistrarea pieselor muzicale pe versurile lui Iulian Filip, va fi efectuată în format offline, fără spectatori, iar înregistrarea video va fi expediată pe adresele de email, indicate în regulament.
 5. Participanții  vor putea distribui prezentările pentru concurs, numai după ce vor fi plasate pe pagina de FB a organizatorilor (adică pe pagina FB a BPR ”Iulian Filip” și pagina FB a Direcției Cultură)

                         CAPITOLUL V. CRITERII DE  APRECIERE

       Comisia de jurizare va selecta cele mai originale prezentări, care

       vor fi apreciate după următoarele criterii:

 • Expresivitatea și originalitatea operei selectate;
 • Măiestria actoricească și cultura scenică (în cadrul pieselor, scenetelor prezentate);
 • Măiestria interpretativă și emotivitatea mesajului transmis (la interpretarea pieselor muzicale);
 • Originalitatea și complexitatea lucrului manual după motive iuliene (la confecționarea obiectelor hand made);
 • Creativitate și inspirație în prezentarea lucrărilor de pictură după cărțile iuliene.
 • Pentru cel mai reprezentativ costum (în prezentarea personajului din creația scriitorului Iulian Filip);
 • Câștigătorii locului I,II, III vor primi cadouri și premii bănești

Trofeul ”FILIPIADA-2021” va fi acordat celui participant (sau grup, colectiv) care vor acumula numărul de voturi maxim al Comisiei de jurizare.

Nominațiile, diplomele și premiile vor fi acordate  în cadrul evenimentului de închidere a Festivalului – 27 februarie 2021. În caz de modificări de program, veți fi anunțați telefonic sau prin email.

                                        CAPITOLUL VI. REGULI ȘI  PRECIZĂRI

 1. Pozele, materialul video și alte prezentări vor fi expediate în mod obligatoriu pe ambele adrese de email: cultura.drochia@gmail.com și bprdrochia@gmail.com,  pentru a fi selectate și analizate, conform cerințelor regulamentului. 
 2. Pe pagina oficială de FB a Bibliotecii Publice raionale ”Iulian Filip” se vor regăsi doar acele prezentări, care vor corespunde condițiilor de participare.
 3. La expedierea materialului video, nu uitați să transmiteți datele de contact ale participantului, cu toată informația solicitată în regulament.
 4. Comisia de jurizare își rezervă dreptul de a introduce modificări în grila de participare și oferirea premiilor.

                                        CAPITOLUL VII. DATE DE  CONTACT

RM, Drochia, str. Independenței 15, cod poștal 5202,

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Drochia,

Șef DCTTS, Cristina Țurcanu,

email: cultura.drochia@gmail.com tel: 0-252-2-26-48,

Persoană de contact : Ala Bugai,  specialist principal DCTTS,

                                         email: ala.bugi@gmail.com, tel.mob. 068463607                                          

Persoană de contact: Prodan Galina, șef Serviciul Relații cu Publicul

             BPR ”Iulian Filip”,  email: bprdrochia@gmail.com, tel.mob:078232169                                            

,          

                                                        VĂ  DORIM  MULT  SUCCES!

Elaborat de Ala Bugai, specialist principal DCTTS

       Tel.068463607, email:ala.bugai@gmail.com

        Drochia,  ianuarie 2021

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *