Descrierea SMB

 Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

 Proiectul „Acasa spiritului nostru”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument: Proiectul ,. Acasa spiritului nostru”, lansat de  Direcția Cultură și biblioteca pentru copii or. Drochia  are ca scop valorificarea şi propagarea creaţiei scriitorilor băştinaşi, oamenilor de artă, savanţi, jurnalişti, altoirea dragostei faţă de ţară, neam, plai natal prin cunoaşterea  operelor literare, activitatea personalităţilor,  păstrarea şi moştenirea valorilor culturale.Patria începe de la pragul casei părinteşti, spune un proverb, deci trebuie să ştii cît mai mult, dacă nu totul despre această casă şi acest prag: cine suntem, de unde venim, încotro mergem.  Este un lucru cert: înainte de a cunoaşte istoria în întregime, e mai bine să studiem în mod destoinic istoria satului, oraşului, raionului  în care ne-am născut. Și toate acestea ocupă un loc deosebit în activitatea tuturor instituţiilor de cultură din raionul  nostru. Locuitorii raionului Drochia sunt oameni oneşti, muncitori, destoinici. Dar printre ei este o categorie de oameni aparte, mai dîrji şi mai temerari ca consîngenii lor, care prin activitatea sa  au dus faima peste hotarele lui şi a republicii. Raionul nostru este baştina la aşa personalităţi remarcabile cum ar fi: academicianul  N.Testemiţeanu, academicianul Ion Ababii, savantul, academicianul Nicolae Filip, academicianului Valeriu Malearciuc, a scriitorilor I.Druță, L.Istrati, Iu.Filip, C. Partole, I.Țurcanu, , A.Zaporojan, L.Ungureanu, I.Mânăscurtă, a cîntăreţilor A.Lozanciuc, A.Butnaru, V. Gheorghelaş, A. Puică, M. Guţu etc, a artiştilor de teatru Eugenia Butnaru şi Vitalie Rusu şi a multor alte  renumite personalităţi, cunoscute în republică şi peste hotarele ei.

 

Scopul  proiectului:

 • Altoirea la beneficiari a dragostei faţă de  lectură şi cunoaşterea cît mai profundă a creaţiei scriitorilor şi poeţilor băştinaşi, dezvoltarea spiritului patriotic prin studierea operelor autentice, cunoaşterea realizărilor savanţilor din diferite domenii de ştiinţă şi cultură. 
 • Îmbogăţirea  colecţiilor bibliotecilor prin donaţiile oferite de scriitorii baştinaşi şi participarea activă la proiectele culturale, organizate şi desfăşurate de lucrătorii de cultură: bibliotecari, lucrătorii caselor de cultură, a şcolilor muzicale şi a şcolilor de Artă plastică pentru şi cu participarea beneficiarilor lor și a instituțiilor școlare și preșcolare.
 • De a descoperi noi talente (poeţi, pictori, actori etc

Obiective și activități:

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1.  Altoirea la beneficiari a dragostei faţă de  lectură şi cunoaşterea cît mai profundă a creaţiei scriitorilor şi poeţilor băştinaşi, dezvoltarea spiritului patriotic prin studierea operelor autentice, cunoaşterea realizărilor savanţilor din diferite domenii de ştiinţă şi cultură.     1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a proiectului.   2011 S.Zaporojan  Lista echipei de proiect Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a proiectului. Delegarea responsabilităților.Aprilie  2011S.Zaporojan N.Bejan E.GrițcoViziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii de a cunoaște istoria și oameni care ne-au promovat baștina   (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) Anuală  S.Zaporojan N.Bejan E.GrițcoChestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea proiectului și amenajarea  expoziției permanente „Acasa spiritului nostru” 2012   S.ZaporojanEchipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului  proiect în r-ul Drochia.Pe parcursul anului N.Bejan S.ZaporojanArticol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2. Implementarea noului proiect  Îmbogăţirea  colecţiilor bibliotecilor prin donaţiile oferite de scriitorii băştinaşi şi participarea activă -la proiectele culturale                   2.1 Realizarea activităților  proiectului: –Întîlnire cu Grigore Cantemir (doctorul în ştiinţe filologice) Filiala copii Drochia –serata literară în memoria Lidiei Istrati (15 ani de trecerea în nefiinţă) au participat colegii de clasă, profesori ai destinsea scriitoare. s.Sofia –masa rotundă ,,Personalităţi şi valori umane ale satului,, (85 ani de la naştere N.Testimiţanu) savant, medic, chirurg) s.Ochiul-Alb.  Discuţia cărţii ,,Frunze de dor,, de I.Druţă (55 ani de la publicare) s.Hăsnăşănii Noi –Ora de poezie ,,Rămîn mereu acelaşi copil ca la-nceput,, Ion Vieru-poet şi trăducător, s.Dominteni, Sofia.        Anul 2013 a fost declarat Anul Iulian Filip la Drochia. Întîlnire cu Iuluan Filip:  Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare,, cl.3b. 22elevi, învățătoarea Rodica Golban,  Liceul Teoretic ,,M.Eminescu,, cl.3a,  25 elevi Lansarea cărţii  de A.Rusnac ,,Ecouri albastre,,  Medalion literar la 60 de ani de la naşterea lui Mânăscurtă Ioan Întâlnire cu scriitoarea Ada Zaporojan Discuţia cărţii „Trăistuţa – făcătoare de minuni” de A.Zaporojan   Proiectul a continuat: Ora poeziei cu Iulian Filip Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare,, cl.3b. 22elevi, învățătoarea Rodica Golban;    2012                             2013                 2015 S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
   Întîlnire cu scriitoarea Claudia Partole :  Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare,, cl.3b.   Liceul Teoretic ,,M.Eminescu,, cl.3a,   Întîlnire cu scriitoarea Claudia Partole, Directorul Bibliotecii Naționale pentru copii  ,,I.Creangă,, Claudia Balaban cu copii de la Grădinița N 5 și elevii Liceul Teore-tic  ,,M.Eminescu,, La aniversarea lui Ianoș Țurcanu(65 ani de la naștere) în cadrul Proiectului „Acasa spiritului nostru”  Întâlnirea scriitorului cu copiii Grădiniței N 1 grupa „Viorele”, educătoare Mariana Scripnic.   Medalion literar ,, Un poet cu ieșire la mare ,, Ora de poezie „Poetul care măsoară cu inima Serata literară dedicată aniversării a 65 ani de la naștere „Lidia Ungureanu-copil al poeziei” în parteneriat cu Secția Cultură Drochia , BPR „Iulian Filip”, Direcția de Învățămînt Tineret Sport Drochia, Liceele Teoretice „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, Gimnaziul s.Chetrisu, s.Țarigrad.                          2016                  
  2.2 Monitorizarea calității implementării  proiectului „Acasa spiritului nostru”Pe parcursul anului  S.Zaporojan N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  proiectului „Acasa spiritului nostru”Pe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.GrițcoDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al  proiectului „Acasa spiritului nostru”Anuală  S.Zaporojan N.Bejan E.GrițcoPlanul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  De a descoperi noi talente (poeţi, pictori, actori etc    3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiectAnuală  S.Zaporojan N.Bejan  Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectAnuală  Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-mediaanualArticolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilorAnual  Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Cetățeni din comunitate (elevi, profesori, educatori, preșcolari)

Parteneri:

LT „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „V.Boiarnițchi”, „B.P.Hașdeu”,

Gimnaziul nr.2 Drochia, gimnaziul „I.Creangă” s.Țarigrad,

Instituțiile preșcolare „Florile dalbe”, „Scufița roșie”

Școala de Arte Plastice.

Direcția CTTS

Impactul deziderat:

Membrii comunității vor obține informații despre cei mai cunoscuți concetățeni născuți în raionul nostru,  acces la orice informație ce ține de activitatea  lor;

Posibilitatea cetățenilor de a participa la întalniri și alte activități de promovare a acestor personalități.   

Copiii  își vor forma o viziune clară despre valorile naționale și personalitățile localității lor.

Biblioteca va deveni un centru de cunoaștere a istoriei plaiului natal.

Cetățenii din comunitate vor aprecia pozitiv activitatea  bibliotecii prin replicarea proiectului în mai multe instituții culturale (biblioteci, case de cultură, muzee) din raionul Drochia.

Colegii bibliotecari vor fi informați despre un nou proiect implementat de bibliotecă.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari, cadre didactice, specialiști ai DCTST Drochia,
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibiliotecă;
 • Financiare: pliante informaționale, invitații, broșuri.

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar, Bejan Nina,  bibliotecar principal.

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă  „ Academia micilor vedete”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

         Atelier de arta vorbirii pentru solicitanții care posedă talent și doresc să-și dezvolte abilități de vorbire corectă, coerentă și expresivă.

         SMB „Academia micilor vedete” a fost  fondat după un sondaj printre părinți, care a dovedit că  crearea serviciului ar fi benefică. El oferă posibilitate copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani nu doar să  tezaurizeze cunoștințe  utile cu privire la practicarea diverselor tehnici de dezvoltare a vorbirii, expresivității, stimulării creativității ci și a încrederii în sine, în atitudinea sa . De asemenea, ei vor descoperi noi tehnici în scopul exprimării libere și pronunției corecte a cuvintelor, mesajelor, la formarea unei dicții impecabile, la depistarea, dezvoltarea și stimularea capacităților de a gândi profund și de a exprima întocmai cugetul, de a lectura expresiv și reproduce corect mesajul global, de a îmbunătăți cultura comunicării copiilor, ori vorbirea este un proces care se asimilează pe întreg parcursul vieții și nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să însușim cum să ne exprimăm corect, deslușit și concis.

        

Scopul  proiectului:

 • Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate
 • Valorificarea potențialului intelectual și artistic al copiilor.
 • Dezvoltarea capacității de exprimare  a unor sentimente prin mișcare scenică, mimică, gestică.
 • Dezvoltarea capacității de exprimare orală și receptare a mesajului oral.
 • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.
 • Dezvoltarea capacităților de reflectare  asupra aspectelor teoretice și practice ale jocului actoricesc, ale unei montări.

Obiective și activități:    Pentru captarea interesului societății fața de activitatea bibliotecii dar și a măririi numărului de utilizatori ai săi au fost selectate mai multe forme de activități interactive. Copii vor participa la diverse activități cultural artistice (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea mamelor, ziua familiei, hramul localității, diverse festivaluri și concursuri etc.). Ei vor evolua cu compoziții literare adaptate în baza versurilor poeților naționali, la prezentări de carte, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar.

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Valorificarea potențialului intelectual și artistic al copiilor.    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2017 S.Zaporojan Cr.ȚurcanuLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2017S.Zaporojan N.Bejan Cr.ȚercanuViziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan Cr.ȚurcanuChestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Academia micilor vedete”2017 S.Zaporojan Cr.ȚurcanuEchipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Anual   N.Bejan S.Zaporojan Cr.ȚurcanuArticol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB  Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovativ.                2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lansarea  SMB „Academia micilor vedete” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia”; Lecturi de toamnă „Recital de toamnă” cu participarea membrilor „Academiei micilor vedete”..  Ediție a paginii de Facebook dedicată aniversării a 70 ani de la nașterea poetului V.Romanciuc cu membrii „Academiei micilor vedete”.  „Academia micilor vedete” în ajunul Anului  Nou,              S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco Cr.Țurcanu    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan Cr.Țurcanu  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco Cr.ȚurcanuDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Academia micilor vedete ”  S.Zaporojan  Cr.ȚurcanuPlanul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  De a descoperi noi talente (poeţi, pictori, actori etc    3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect  S.Zaporojan N.Bejan Cr.Țurcanu    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:    Copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 (până la 25 copii anual)

Parteneri:

LT „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „V.Boiarnițchi”,   

Instituțiile preșcolare „Florile dalbe”, „Scufița roșie”

Direcția CTTS

Impactul deziderat:

Copiii au descoperit  tezaurul personalităților evidente ale raionului, au evoluat cu compoziții literare adaptate în baza versurilor poeților  autohtoni la prezentări de carte, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar, au participat la diverse activități cultural artistice (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea mamelor, ziua familiei, hramul localității, diverse festivaluri și concursuri etc ).

Incepând cu  2017, anul fondării SMB și până în prezent, el include   până la 25 copii anual. În timp de trei ani de zile,  din SMB al Bibliotecii copii Drochia devine colectiv model, condus de D-na Cr.Țurcanu (specialist al DCTS Drochia).

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari, specialiști ai DCTST Drochia,
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Țurcanu Cristina, specialist al DCTST Drochia

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „  Creativitate & accesibilitate

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

În cadrul programului NOVATECA  a fost implementat  un SMB  ,, Creativitate & accesibilitate,, beneficiarii  căruia s-au bucurat de oportunități de învățare interactivă , de comunicare într-o atmosferă relaxantă, productivă, constructivă, de o informare detaliată și accesibilă.

        Scopul  proiectului:

  este lărgirea posibilităților de educare a copiilor în spiritul creativității, frumosului și formarea gustului estetic prin inplementarea IT și susținere a cadrelor didactice și elevilor  Școlii de Arte plastice pentru copii Drochia în realizarea obiectivelor curriculumului de studii.

          Obiective

 • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.
 • Crearea suportului educațional și practic în realizarea ideilor creative, teme pentru acasă,  participarea în proiecte, concursuri  și alte activități pentru  diferite categorii de  copii (elevii ai ȘAP, LT, gimnazii, instituții preșcolare.)
 • Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT.
 • Realizarea unui sistem de instruiri în susținerea cadrelor didactice.

Obiective și activități:     

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.      1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2017 S.Zaporojan  Lista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2017S.Zaporojan  L.TetcoViziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia,Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate.Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Creativitate & accesibilitate”  S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anului  S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB   Crearea suportului educațional și practic în realizarea ideilor creative 2.1 Realizarea activităților   serviciului:   Lansarea  SMB „Creativitate & accesibilitate” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia”;În cadrul SNB „Creativitate & accesibilitate” au fost realizate următoarele activități:      Mini-proiecte: „Păpușa Tilda” orientată spre un scop bine precizat, care este realizat prin îmbinarea cunoştințelor teoretice cu activitatea practică, finalizate cu un produs.   Vizionarea colectivă cu discutarea filmului „Istoria păpușii Tilda”Master-class ,,Păpușa Tilda,,Atelier de creație: Brad de sărbătoare.              S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia,      Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Creativitate & accesibilitate  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Creativitate & accesibilitate”   S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov LiliaDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Creativitate & accesibilitate ”  S.Zaporojan   Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  Realizarea unui sistem de instruiri în susținerea cadrelor didactice  3.1  Lecțiile petrecute cu 20 elevi care au fost informați la temele:  Preistorie și antichitate: Pictura rupestrăPictura egipteană                                                                                           Pe parcursul anului S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia  Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:     Elevii Școlii de Arte Plastice.

Parteneri:  Școala de Arte Plastice (elevi și cadre didactice)

Impactul deziderat:

      Am  cules primele roade ale acestui SMB, ele fiind  cele 2 mini-proiecte ,,Păpușa Tilda,, , ,,Poveste orientală,,  și un atelier de creație -,,Brad de sărbătoare,,.  Serviciile noastre au fost  solicitate și de alți beneficiari – cadre didactice ale liceelor din oraș ,educatori de la grădinițele orașului. Mini-proiectul ,,Poveste orientală,,  sa bucurat de un mare succes  nu numai  în or.Drochia  dar și peste hotarele Moldovei, colecția a fost prezentată în cadrul Festivalului international  „Mărțișor” în or. Kursk, Rusia  

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari,  Școala de Arte Plastice (elevi și cadre didactice)Drochia,
 • Informaționale: Publicații, informații Wikipedia Moldova, canalul BBS You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Șmigon Valentina, pedagog ȘAP

Tetco Ludmila, pedagog ȘAP

Feodorov Lilia, pedagog ȘAP

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „   Caleidoscopul copiilor

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:  Activități în format TI pentru solicitanții rețelelor de socializare (facebook, pagina „Biblioteca copii Drochia”) Activități în format TI pentru utilizatorii rețelelor de socializare (facebook, pagina „Caleidoscopul copiilor”) organizate, filmate, postate de copii cu suportul echipamentului tehnic pus la dispoziția de Programul Novateca. Ideia creării unui SMB nou a luat nașterea în urma solicitărilor unui grup de beneficiari  cu interes vădit și capacități sporite în utilizarea tabletelor. Anume creativitatea și dorința lor de a se manifesta a dat start SMB „Caleidoscopul copiilor”.    

        Scopul  proiectului: Captarea interesului societății fața de activitatea bibliotecii dar și a măririi numărului de utilizatori ai săi și promovarea celor mai activi și talentați beneficiari ai bibliotecii dornici de a se manifesta.

          Obiective :

 • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare și creativitate  .
 • Promovarea bibliotecii și a beneficiarilor ei. 
 • Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT.

Obiective și activități:     

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
         Obiectivul 1  Dezvoltarea aptitudinilor de                prezentare și creativitate      1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu. S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Lista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților. S.Zaporojan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)Pe parcursul anului S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate.Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „ Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.    S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan     Informația plasată pe site  
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB   Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT2.1 Realizarea activităților   serviciului:    Lansarea  SMB „ Caleidoscopul copiilor” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia  „Semințele lui Grigore Vieru”  postarea 14 februarie ,  109 vizionări ; „Clipe autumnale”  au participat la filmare – 10 copii,  postarea-11 octombrie; 436 de vizionări ; „Anul Vasile Romanciuc” la Biblioteca copii Drochia, cu membrii „Academei micilor vedete” postarea – 3 noembrie, 68+70= 138 vizionări; „Recital de toamnă” cu membrii „Academei micilor vedete” postarea – 3noembrie,  123+119= 242 vizionări ; „Fetița răsfățată” eleva clasei  7-a  L.T. „M.Eminescu” Tatiana Mâțu, 29 noembrie,   212 vizionări ; „Mica vedetă” eleva clasei  7-a  L.T. „M.Eminescu” Tatiana Mâțu, 29 noembrie,          34 vizionări ; „Veșnicia s-a născut la sat”  montajvideo, elevul cl. XII-a, L.T. „Ștefan cel Mare” Dumitru Golovatcenco, postarea – 29 noiembrie,132+ 39 = 171 vizionări ; „Brad de Anul Nou” master-class (Alexandrina Său, eleva clasei 4-A, L.T.„M.Eminescu”, Nina Bejan, bibliotecar principal, Biblioteca copii Drochia), postarea – 13decembrie, 212+ 33 = 245 vizionări; „Dedicație lui Vasile Romanciuc” Alina Carmanschii eleva cl. 6-a L.T.„M.Eminescu” postarea – 19 decembrie, 47 + 16 = 63 vizionări ;„Colinde pentru biblioteca” cl.1-a, L.T.  „Ștefan cel Mare”, înv. Rodica Golban, postarea -21decembrie, 58 vizionări;„Academia micilor vedete” în ajunul Anului Nou,  postarea -27 decembrie,          50 + 108=158 vizionări;              S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan        Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „ Caleidoscopul copiilor”   S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan      Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Caleidoscopul copiilor”  S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3. Promovarea bibliotecii și a beneficiarilor ei     3.1Colectarea materialelor despre activitatea  SMB „Caleidoscopul copiilor”     S.Zaporojan E.Grițco   N.Bejan  A.Zaporojan  Impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media  
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor  

Beneficiari: Beneficiari ai bibliotecii

Parteneri:    LT „M.Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „V.Boiarnițchi”, „B.P.Hașdeu”,

Gimnaziul nr.2 Drochia, gimnaziul „I.Creangă” s.Țarigrad,

Instituțiile preșcolare „Florile dalbe”, „Scufița roșie”

Școala de Arte Plastice.

Direcția CTTS

Impactul deziderat:

 Au fost selectate mai multe forme de activități interactive în format TI – enciclopedie literară, starturi poetice, clipe poetice, ring poetic (creații proprii), ring literar, lecturile verii, lecturi de primăvară, lecturi de toamnă, lecturi de iarnă, lecturi în grup, călătorii literare, medalion literar care reflectă activitatea bibliotecii. Comunitatea s-a informat despre activitatea bibliotecii și au descoperit un mijloc efficient de promovare a noilor talente.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari, beneficiari ai bibliotecii
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibiliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

 Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

 Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „  Biblioteca vine la tine”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

   SMB   „  Biblioteca vine la tine” este oferit beneficiarilor noștri cu cerințe speciale educaționale, în context atat fizic, cat și psihologic. A fost fondat la solicitarea unor părinți și cadre didactice care participă în viața acestor categorii de copii , fiind un mijloc de contact a lor cu societatea, tot odată și de respectare a drepturilor la viața, informare, educație etc.

        Scopul  proiectului:

           Integrarea în societate a copiilor cu posibilități limitate.

Obiective și activități:         

 • A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social;
 • A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.
 • A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.  S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților. S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan   Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „ Biblioteca vine la tine” S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.    A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.               2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lecturi în grup : Zilele Creangă la bibliotecă. Lecturarea poveștii „Punguța cu doi bani” grădinița nr. 5.Ziua Internațională a Ocrotirii Animalelor. Lecturăm împreiună. „Coboară un cățeluș din cer” I.Filip grădinița nr.1. Ore vesele „Spune-mi o poezie” Centrul de plasament „Căldura casei”„Hai să ne jucăm” copii din familii defavorizate. Vizitarea la domociliu a beneficiarilor (Ionuț Marusic, s.Țarigrad) Oferirea cărților de literatură artistică cu acordarea împrumutului la domiciliu.Organizarea la domiciliu a zilei de naștereCrearea unui filmuleț-felicitare cu plasare în rețelele de socializare Includerea copiilor în activitățile de masa organizate în bibliotecă (întalniri cu scriitorii, matineu, discuții online)   Promovarea copiilor dotați în mass-media         S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „ Biblioteca vine la tine ”  S.Zaporojan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Biblioteca vine la tine  ” S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Biblioteca vine la tine ”  S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.      3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. Prezentări de carte în ajutorul părinților și pedagogilor S.Zaporojan N.Bejan      Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:    Copii cu  cerințe educaționale speciale.

Parteneri: Familii defavorizate, Centrul de plasament „Căldura casei”, grădinițele nr. 1, 5.

Impactul deziderat:

 Fiindu-le creat un mediu de activitate agreabil, copii se simt liberi, descătușați  în acțiuni, capătă încredere în puterile proprii, au posibilitatea de a practica activitățile preferate (desen, lectură, poezie, aplicație …) . Prin intermediul mass-media ei și-au făcut prieteni, care au aceleași probleme sau care îi încurajează, își pot afișa talentele.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „   Vino poveste”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

    Este un proiect ce a demarat în condițiile de pandemie și de care au nevoie beneficiarii noștri – copii de varstă preșcolară și cei din ciclul primar.  A fost creat la cererea pedagogilor, pentru a asigura lectura unor lucrări din programa școlară, dar și a părinților, pentru a-i antrena pe copii lor în activități de folos

        Scopul  proiectului:

            Promovarea lecturii în condițiile pandemiei, utilizănd cele mai moderne forme și mijloace de lucru, inclusiv IT.

Obiective și activități:         

 • Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri.
 • Promovarea lecturii ca formă de activitate utilă, benefică, necesară și educațională.
 • Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri.    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului „Vino, poveste” S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan A.ZaporojanArticol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.  Promovarea lecturii ca formă de activitate utilă, benefică, necesară și educațională.                   2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lecturi în  format IT :  „Vulpea judecător”„Legenda macului”„Punguța cu doi bani”„Vulpea și cocostărcul”„Borta văntului” M.Eminescu„Judecata lui Ștefan Vod㔄Legenda trandafirului și a scaiului”„Legenda albinei”„Judecata” (povestea populară)„Liliacul” L.Hlib„Para mălăiață în gura lui Nătăfleață”     Pe parcursul anului    S.Zaporojan. N.Bejan E.Grițco    Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „  Vino, poveste ”Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Vino, poveste” S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „ Vino, poveste ”Pe parcursul anului S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3 Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.        3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect.Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a  edițiilor SMBPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:     Beneficiari ai bibliotecii.

Parteneri:  Instituțiile școlare și preșcolare din Drochia

Impactul deziderat:

 În condițiile de pandemie create și în localitatea noastră, cănd copii nu aveau posibilitatea de a contacta of-line, deci, nici să viziteze biblioteca, SMB „Vino, poveste” devine o punte de legătură între ei și instituția noastră. La cerea lor și a pedagogilor bibliotecarii noștri le pun la dispoziție materialul solicitat, participănd împreună cu ei la rezolvarea problemei, lecturănd împreună, activitățile fiind postate ulterior pe pagina pe Facebook a bibliotecii. De remarcat, că de fiecare dată postările înregistrau un număr mare de interacțiuni, fapt ce ne dovedește impactul pozitiv al serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale: Publicații, opere literare.  
 • Fizice:  echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru bibliotecar

            Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „   Biblioteca te informează”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

   SMB   „  Biblioteca vine la tine” este oferit beneficiarilor noștri cu cerințe speciale educaționale, în context atat fizic, cat și psihologic. A fost fondat la solicitarea unor părinți și cadre didactice care participă în viața acestor categorii de copii , fiind un mijloc de contact a lor cu societatea, tot odată și de respectare a drepturilor la viața, informare, educație etc.

        Scopul  proiectului:

           Integrarea în societate a copiilor cu posibilități limitate.

Obiective și activități:         

 • A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social;
 • A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.
 • A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  A le oferi posibilitatea unor categorii speciale de copii de a comunica cu membrii societății,  de a se afirma ca personalități în cadrul unui grup social    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)Pe parcursul anuluiS.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „  Biblioteca te informeazăPe parcursul anuluiS.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anuluiN.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.    A respecta drepturile personale ale lor la instruire, informare, comunicare etc.               2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Lecturi în grup : Zilele Creangă la bibliotecă. Lecturarea poveștii „Punguța cu doi bani” grădinița nr. 5.Ziua Internațională a Ocrotirii Animalelor. Lecturăm împreiună. „Coboară un cățeluș din cer” I.Filip grădinița nr.1. Ore vesele „Spune-mi o poezie” Centrul de plasament „Căldura casei”„Hai să ne jucăm” copii din familii defavorizate. Vizitarea la domociliu a beneficiarilor (Ionuț Marusic, s.Țarigrad) Oferirea cărților de literatură artistică cu acordarea împrumutului la domiciliu.Organizarea la domiciliu a zilei de naștereCrearea unui filmuleț-felicitare cu plasare în rețelele de socializare Includerea copiilor în activitățile de masa organizate în bibliotecă (întalniri cu scriitorii, matineu, discuții online)   Promovarea copiilor dotați în mass-media         S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „  Biblioteca te informeazăPe parcursul anului S.Zaporojan  N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Biblioteca te informeazăPe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  A crea un suport metodic, ajutor pentru părinți și cadrele didactice în realizarea procesului de educație a acestor copii.      3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. Prezentări de carte în ajutorul părinților și pedagogilorPe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:    Copii cu  cerințe educaționale speciale.

Parteneri: Familii defavorizate, Centrul de plasament „Căldura casei”, grădinițele nr. 1, 5.

Impactul deziderat:

 Fiindu-le creat un mediu de activitate agreabil, copii se simt liberi, descătușați  în acțiuni, capătă încredere în puterile proprii, au posibilitatea de a practica activitățile preferate (desen, lectură, poezie, aplicație …) . Prin intermediul mass-media ei și-au făcut prieteni, care au aceleași probleme sau care îi încurajează, își pot afișa talentele.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  
 • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „Lecturile sufletului”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

  SMB   „Lecturile sufletului” a fost inițiat de către bibliotecă în scopul susținerii morale a beneficiarilor noștri și nu numai, luand ca bază creația scriitorului Aurelian Silvestru. Lecturile au loc săptămanal în format IT.

        Scopul  proiectului:

            Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie.

Obiective și activități:         

 •  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri
 •  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin lecturarea unor exemple biblice, literare cu un conținut de învățăminte de ascultare, răbdare, sperantă, încredere în ziua de maine.
 •  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)2020S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „  Lecturile sufletului2020 S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anuluiN.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.     Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin lecturarea unor exemple biblice, literare cu un conținut de învățăminte de ascultare, răbdare, sperantă, încredere în ziua de maine               2.1 Realizarea activităților   serviciului: Povestirea „Mama” A.Silvestru, („Fărame de suflet”)Povestirea „Dojana” A.Silvestru, („Fărame de suflet”)Povestirea „Pragul” A.Silvestru, („ Povești pentru adulți”)Ediția dedicată zilei de naștere a scriitorului A.Silvestru,              S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „  Lecturile sufletuluiPe parcursul anului S.Zaporojan  N.Bejan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Lecturile sufletului  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco  Date colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „Lecturile sufletului2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.   Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.              3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. S.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare.  

Impactul deziderat: Postările serviciului „Lecturile sufletului” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrandu-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale:  Creația scriitorului  A.Silvestru, 
 • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru, bibliotecar

 Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „ În orele de răgaz”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

  SMB   „În orele de răgaz” a fost inițiat de către bibliotecă în scopul susținerii morale a beneficiarilor noștri și nu numai, a petrecerii timpului liber de către aceștea,  dezvoltarea creativității, exerciții de gandire logică,  în format IT.

        Scopul  proiectului:

            Dezvoltarea intelectuală a copiilor, susținerea morală   în condițiile stării de urgență, legată de pandemie.

Obiective și activități:         

 •  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri
 •  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin  prezentarea unor teste, exerciții de logică, mini-victorine, bancuri pentru copii.
 •  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1   Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)2020S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „În orele de răgazPe parcursul anului S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anuluiN.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin  prezentarea unor teste, exerciții de logică, mini-victorine, bancuri pentru copii.                   2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Ediții săptămanale, distractive oformate pe platforma educațională CANVA, cu scop de ai atrage pe beneficiarii noștri în procesul de lectură, a dezvoltării gandirii logice și petrecerea corectă a timpului liber.       Pe parcursul anului    S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „În orele de răgazPe parcursul anului S.Zaporojan  N.Bejan A.Zaporojan  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „În orele de răgaz  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.ZaporojanDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „În orele de răgaz2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie                 3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. S.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare. 

Impactul deziderat: Postările serviciului „ În orele de răgaz” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrandu-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.      
 • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „  Biblioteca te informează”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

 Este primul SMB al bibliotecii  oferit beneficiarilor noștri și nu numai în format IT, care apare în perioada pandemiei, inițiat în condițiile lucrului de la distanță. Conține material informațional despre virusul COVID-19 și propagă un mod de viață corect prin respectare regulilor de comportare pe timp de pandemie.

        Scopul  proiectului:

   Oferire a informației pentru populație referitoare la virusul COVID-19 și propagarea unor reguli de comportament corect în timp de pandemie.

Obiective și activități:         

 •   Implicarea bibliotecii în prevenirea procesului de răspandire a virusului COVID-19 prin oferirea informației despre el populației.
 • Propagarea unor reguli de prevenire a infecției cu virus COVID-19, prin răspandirea pliantelor, postări pe paginile de socializare.
 • Asigurarea activității bibliotecii în orice condiții prin utilizarea IT.
ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Implicarea bibliotecii în prevenirea procesului de răspandire a virusului COVID-19 prin oferirea informației despre el populației.       1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)Pe parcursul anuluiS.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu. N.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2 Propagarea unor reguli de prevenire a infecției cu virus COVID-19, prin răspandirea pliantelor, postări pe paginile de socializare.                2.1 Realizarea activităților   serviciului: –  Ediții periodice oformate pe platforma educațională CANVA sau Publicații, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google cu scop de a-i  informa pe beneficiarii noștri despre virusul COVID-19 și propagărea unui mod de viață corect prin respectare regulilor de comportare pe timp de pandemie.   Creaarea  și răspandirea pliantelor tematice      Pe parcursul anului    S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  N.Bejan A.Zaporojan  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Biblioteca te informează  ”2020 S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.ZaporojanDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „Biblioteca te informează2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3. Asigurarea activității bibliotecii în orice condiții prin utilizarea IT.                   3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect.Pe parcursul anuluiS.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media  Postări Facebook
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare. 

Impactul deziderat: Postările serviciului „  Biblioteca te informează” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrandu-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:     Perioada de pandemie

Resurse:

 • Umane:  bibliotecari.
 • Informaționale: Publicații,  informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.  Pliante   
 • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

      Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal, Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *