„În orele de răgaz”

 Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „ În orele de răgaz”

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

SMB   „În orele de răgaz” a fost inițiat de către bibliotecă în scopul susținerii morale a beneficiarilor noștri și nu numai, a petrecerii timpului liber de către aceștea,  dezvoltarea creativității, exerciții de gandire logică,  în format IT.

 Scopul  proiectului:

 Dezvoltarea intelectuală a copiilor, susținerea morală   în condițiile stării de urgență, legată de pandemie.

Obiective și activități:         

  •  Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri
  •  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin  prezentarea unor teste, exerciții de logică, mini-victorine, bancuri pentru copii.
  •  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie.

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1   Promovarea imaginii bibliotecii, menținerea legăturilor de colaborare cu partenerii de lucru și beneficiarii noștri    1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2020 S.Zaporojan  N.BejanLista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2020S.Zaporojan N.Bejan  Viziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.)2020S.Zaporojan  Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate. Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „În orele de răgazPe parcursul anului S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anuluiN.Bejan S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2.  Susținerea morală a populației în condițiile stării de urgență, legată de pandemie, prin  prezentarea unor teste, exerciții de logică, mini-victorine, bancuri pentru copii.                   2.1 Realizarea activităților   serviciului:  Ediții săptămanale, distractive oformate pe platforma educațională CANVA, cu scop de ai atrage pe beneficiarii noștri în procesul de lectură, a dezvoltării gandirii logice și petrecerea corectă a timpului liber.       Pe parcursul anului    S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.Zaporojan  Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „În orele de răgazPe parcursul anului S.Zaporojan  N.Bejan A.Zaporojan  Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „În orele de răgaz  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan N.Bejan E.Grițco A.ZaporojanDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al SMB  „În orele de răgaz2020 S.Zaporojan  N.Bejan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  Utilizarea IT în organizarea activității bibliotecii în orice condiții, inclusiv pandemie                 3.1 Colectarea și dezvoltarea materialelor pentru diseminarea succeselor obținute în implementarea noului  proiect. S.Zaporojan N.Bejan A.Zaporojan    Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiect Informația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:  Utilizatori ai rețelelor de socializare. 

Impactul deziderat:

Postările serviciului „ În orele de răgaz” se bucură de aprecierile vizitatorilor paginii de Facebook a bibliotecii, demonstrandu-și prin comentarii și distribuiri aprecierea pozitivă a serviciului.

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari.
  • Informaționale: Publicații, opere literare, informații Wikipedia moldova, You Tube, Google.     
  • Fizice: echipament electronic ( computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

 

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Grițco Elena , bibliotecar

Bejan Nina,  bibliotecar principal

Zaporojan Alexandru, bibliotecar

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *