„Creativitate & Accesibilitate”

Proiectarea proceselor de dezvoltare și de implementare a noului serviciu de bibliotecă

  „Creativitate & Accesibilitate

Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Argument:

În cadrul programului NOVATECA  a fost implementat  un SMB  ,, Creativitate & accesibilitate,, beneficiarii  căruia s-au bucurat de oportunități de învățare interactivă , de comunicare într-o atmosferă relaxantă, productivă, constructivă, de o informare detaliată și accesibilă.

 

Scopul  proiectului:

este lărgirea posibilităților de educare a copiilor în spiritul creativității, frumosului și formarea gustului estetic prin inplementarea IT și susținere a cadrelor didactice și elevilor  Școlii de Arte plastice pentru copii Drochia în realizarea obiectivelor curriculumului de studii.

Obiective

  • Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.
  • Crearea suportului educațional și practic în realizarea ideilor creative, teme pentru acasă,  participarea în proiecte, concursuri  și alte activități pentru  diferite categorii de  copii (elevii ai ȘAP, LT, gimnazii, instituții preșcolare.)
  • Dezvoltarea capacității de exprimare, comunicare, redare a emoțiilor prin intermediul IT.
  • Realizarea unui sistem de instruiri în susținerea cadrelor didactice.

Obiective și activități:     

ObiectiveActivitățile/ strategiileTermenii de realizareResponsabiliProduse de monitorizat
Obiectivul 1 Dezvoltarea aptitudinilor de prezentare, de creativitate și ale spiritului inovator.      1.1 Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu.2017 S.Zaporojan  Lista echipei de  SMB Designul atelierului de planificare
1.2 Atelier de planificare pentru echipa de implementare a serviciului. Delegarea responsabilităților.2017S.Zaporojan  L.TetcoViziunea serviciului. Planul de implementare aprobat
1.3 Investigarea interesului beneficiarilor bibliotecii față de posibilitățile serviciului,    (dezvoltarea chestionarelor, aplicarea instrumentelor de investigație.) S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia,Chestionare dezvoltate, multiplicate și aplicate. Datele investigației structurate.Concluziile investigației
1.4 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea serviciului și amenajarea  expoziției permanente „Creativitate & accesibilitate”  S.Zaporojan  Echipamentul achiziționat și spațiul amenajat
1.5 Promovarea activă a noului   serviciu.Pe parcursul anului  S.Zaporojan  Articol în ziar Informația plasată pe site Fotografii
Obiectivul 2. Implementarea noului  SMB   Crearea suportului educațional și practic în realizarea ideilor creative2.1 Realizarea activităților   serviciului:   Lansarea  SMB „Creativitate & accesibilitate” în sala de lectură a Bibliotecii copii Drochia”;În cadrul SNB „Creativitate & accesibilitate” au fost realizate următoarele activități:      Mini-proiecte: „Păpușa Tilda” orientată spre un scop bine precizat, care este realizat prin îmbinarea cunoştințelor teoretice cu activitatea practică, finalizate cu un produs.   Vizionarea colectivă cu discutarea filmului „Istoria păpușii Tilda”Master-class ,,Păpușa Tilda,,Atelier de creație: Brad de sărbătoare.              S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia,      Graficul activităților; Datele colectate în cadrul activităților ( chestionare, fotografii, opinii ale cetățenilor, constatări proprii etc.); Concluziile deduse în urma activităților; Conținuturile ajustate
2.2 Monitorizarea calității implementării   SMB  „Creativitate & accesibilitate  ”Pe parcursul anului S.Zaporojan    Concluziile și deciziile elaborate. Informația plasată pe site, Facebook, etc.
2.3 Evaluarea eficienței  SMB  „Creativitate & accesibilitate”   S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov LiliaDate colectate pe parcursul implementării proiectului. Recomandări pentru eficientizarea ulterioară a  proiectului.
2.4 Dezvoltarea și aprobarea planului de durabilitate al   SMB  „Creativitate & accesibilitate ”  S.Zaporojan  Planul de durabilitate aprobat de către factorii de decizie
Obiectivul 3.  Realizarea unui sistem de instruiri în susținerea cadrelor didactice  3.1  Lecțiile petrecute cu 20 elevi care au fost informați la temele:  Preistorie și antichitate: Pictura rupestrăPictura egipteană                                                                                          Pe parcursul anului S.Zaporojan Șmigon Valentina,  Tetco Ludmila,  Feodorov Lilia  Fotografii, impresii ale beneficiarilor, sugestii, recomandări.
3.2. Plasarea pe site-ul bibliotecii și pe Facebook a informației referitoare la implementarea noului  proiectPe parcursul anuluiInformația plasată pe site și pe Facebook
3.3  Promovarea proiectului in mass-media Articolul publicat
Prezentarea informației despre noul proiect la reuniunile profesionale ale bibliotecarilor Mapa cu informația prezentată

Beneficiari:     Elevii Școlii de Arte Plastice.

Parteneri:  Școala de Arte Plastice (elevi și cadre didactice)

I

mpactul deziderat:

 Am  cules primele roade ale acestui SMB, ele fiind  cele 2 mini-proiecte ,,Păpușa Tilda,, , ,,Poveste orientală,,  și un atelier de creație -,,Brad de sărbătoare,,.  Serviciile noastre au fost  solicitate și de alți beneficiari – cadre didactice ale liceelor din oraș ,educatori de la grădinițele orașului. Mini-proiectul ,,Poveste orientală,,  sa bucurat de un mare succes  nu numai  în or.Drochia  dar și peste hotarele Moldovei, colecția a fost prezentată în cadrul Festivalului international  „Mărțișor” în or. Kursk, Rusia  

Durabilitate:    Proiect de lungă durată

Resurse:

  • Umane:  bibliotecari,  Școala de Arte Plastice (elevi și cadre didactice)Drochia,
  • Informaționale: Publicații, informații Wikipedia Moldova, canalul BBS You Tube, Google.  
  • Fizice: Spațiu, mobilier, echipament electronic ( Computer, proiector, aparat foto, imprimantă), tehnologiile oferite de bibliotecă;

Echipa de implementare a noului serviciu de bibliotecă:

Zaporojan Silvia,  director adj. BPR „Iulian Filip” Filiala copii Drochia

Șmigon Valentina, pedagog ȘAP

Tetco Ludmila, pedagog ȘAP

Feodorov Lilia, pedagog ȘAP

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *