Clubul de Robotică „Robodropia”

Proiectarea, dezvoltarea și implementarea

noului Serviciu Modern de Bibliotecă

 Clubul de Robotică „Robodropia”

Argument: În condițiile implementării și avansului tehnologic modern în domeniul automatizărilor, tehnologiilor de comunicații, roboticii, mecanicii, tehnologiilor software cât și proiectarea sistemelor, serviciul nostru modern de bibliotecă își propune să aducă un aport și o contribuție calitativă în informarea și accesul la tehnologiile din dotarea Bibliotecii Copii Drochia pentru stimularea inventivității, creativității și colaborării pe baze de proiecte a tinerilor interesați.

Descrierea serviciului:

Clubul „Robodropia”, Biblioteca Copii Drochia: este un Serviciu Modern de Bibliotecă, care își propune prin activitatea sa și prin instruirile sale, oferite în cadrul cursurilor organizate de două ori pe săptămână pentru grupuri, să ofere tinerilor între 9-17 ani, beneficiari ai Bibliotecii Copii Drochia un curs de bază de programare a roboților LEGO MINDSTORMS EV3 și a noțiunilor introductive pentru Sistemele Mecatronice Robotizate, Automatizare, Internetul Lucrurilor(Internet of Things/IoT), programare a diverselor sisteme automatizate menite să integreze noile tehnologii emergente care să aducă utilitate și beneficiu societății, cât și să ofere societății posibilități de a-și ridica nivelul de viață și educație, cât și integrarea, informarea  și utilizarea corecta a acesor tehnologii în activitatea umană.

Scopul disciplinei de instruire este de a cupla și integra studierea cunoștințelor teoretice științifice predate în școala generală și liceu cu aplicarea practică a acestora, în cadrul conceptului educativ STEAM (Science Technology Engineering Art and Math ).

Conceptul STEAM/STEM derivă din englezul „Abur”, care sugerează debutul primei Revoluții Tehnologice marcată de introducerea Motorului cu Abur, a ilustrului inventator James Watt, în anul 1776, în startul producției industriale ca factor de producție, care face un prim salt uriaș spre un alt tip de economie și nivel de viață față de perioadele istorice anterioare. În prezent suntem în mijlocul la a 4-a etapă a acestei revoluții a științei, tehnologiei și a factorilor de producție folosind instrumente tehnologice specifice de automatizare inteligentă a proceselor și integrarea armonioasă a acestor tehnologii emergente în cadrul domeniilor economice și de perspectivă din Industrie, Agricultură, Cerecetare, Explorare Spațială, Știință, Educație, tehnologii inteligente de Transport (Autonomous Driving), de orașe inteligente(Smart City), case inteligente(Smart Home), 3D Printing, Fabricarea Cu Mașini-Unelte (CNC) la scară locală/mică, prototipare, Cloud Computing, Noțiuni de Automatizare și Învățare-Mașină și aplicări practice în proiecte de genul automated farming, cercetare agricolă, cercetare durabilă, monitorizări ecologice, etc. Computer Vision, Data Science etc.

Scopul proiectului:  Atragereatinerilorspre domeniul de interes tehnic șiidentificarea nevoilor de informare șipromovarea a tinerilorinteresați,prin accesul și implementarea conceptului de bibliotecă modernă în rândul tinerilor.

Obiective:

  • Dezvoltarea de aptitudini de creativitate și inventivitate.
  • Dezvoltarea capacităților de implementare și prezentare proiecte.
  • Promovarea Bibliotecii ca un centru modern de acces la informații pentru tineri.
  • Dezvoltarea capacităților de gândire logice și algoritmice necesare în programare și automatizare;
  • Stimularea creativității, și integrarea spiritului estetic, artistic, în procesul educativ;
  • Îmbunătățire a capacităților de învățare la tineri;
  • Cuplarea artelor și educației cu tehnologia, și integrarea tehnologiilor IT în procesul de educație și informare a tinerilor;

Pareteneri și beneficiari: LT „Mihai Eminescu”, LT „Ștefan Cel Mare”, LT „B.P.Hasdeu”, LT „V Boiarnițchi”, Gimnaziual nr.2, Școala de Arte Plastice, Direcția CTTS, Biblioteca Națională pentru Copii, Proiectul de Competitivitate Moldova, IREX, Parteneri Externi: USAID, Embassy of Sweeden,  UK AID.

Impactul-deziderat: Familiarizarea tinerilor cu domeniul tehnic și informarea despre tehnologiile noi de automatizare, robotică și aplicabilitatea acestora pe scară largă în economie. Orientarea profesională tehnică și deschiderea acestora către prototipare și proiectare de mecanisme.

Resurse:

Umane: instructor, beneficiari ai bibliotecii

De informare: literatură de specialitate, situri de specialitate, Youtube, Google, Facebook Groupuri, Abonamente, Lecții și instruiri online și offline.

Fizice: Spațiul Laborator, Calculatoare, Seturi de Robotică, Tablete, Mobilier

Participări:

Membrii Clubului Robodropia împreună cu instructorul au participat de-a lungul timpului la seminare de instruire Lego Mindstorms EV3, Raspberry Pi; participare la concursurile naționale organizate de Biblioteca Națională pentru Copii  la început ca observator în 2018, apoi ca participanți și câștigători la ediția a 4-a din acest an 2020 cu premiul „Cel mai bun club la proba „Proiect inovativ”; la prezentări ale clubului pe Aleea Tehnologiilor în cadrul unui târg de prezentare organizat de Biblioteca Națonală pentru Copii în Parcul Ștefan Ce Mare; participarea la o emisiune națională la TV Moldova cu prezentare a Roboclubului (Emisiunea Abraziv); la un reportaj de prezentare Roboclub la Televiziunea locală TV Drochia (16.12.2019 Asamblează și programează roboți de mici – Youtube – TV Drochia), la organizarea de prezentări robotizate cu ocazia evenimentului de un an de activitate Fablab, la seminare de prezentare și zile a ușilor deschise la Fablab și Sala de Lectură a Bibliotecii Raionale Drochia, la Festivalurile cu ocazia Zilelor Voluntariatului, târguri de prezentare (totalizare Novateca la 5 ani) a Fablab la Moldexpo Chișinău, Mini Maker Faire Tekwill (Târg de Tehnologii din campusul Politehnicii Chișinău) și cele locale din orașul Drochia, Festivaluri ale Cărții, Tabere de Vară de Robotică și confecționare și modelare digitală, tabere de vară online de modelare 3D …

Pe 5-6 decembrie 2020 echipa Robodropia a câștigat la proba cel mai bun proiect inovativ la Robo Liga Bibliotecilor 2020.

Activitate complementară:

Vizitatorii și membrii echipei sunt introduși în cadrul noțiunilor de robotică în tehnologiile de fabricație digitală care și sunt familiarizați cu posibilitățile  și noțiunile introductive privind mașinile-unelte cu comandă/control numeric(CNC devices – Computer Numeric Command/Control), a materialelor folosite și posibilităților de inovare și fabricare digitală la nivel local în contrast cu clasicul model industrial de producție de masă. Domeniul este actualizat mereu de noi tehnologii inovative, a căror evoluție o urmărim atent, care facilitează și ușurează modalitatea clasică de producție spre o economie pe durabilă. În cadrul Clubului de Robotică cât ți în cadrul instruirilor/colaborărilor în Laboratorul de Fabricație Digitală, Fablab Drochia de la Biblioteca Raională „Iulian Filip” doritorii au accesat atât procedeele de construire, asamblare, programare a roboților și dispozitivelor de automatizare din dotarea Bibliotecilor cât și familiarizarea și instruirea în lucrul și procesele de prototipare, manufacturare la dispozitivele CNC din dotarea Fablab Drochia și noțiuni de inventică robotizată și de design grafic și industrial prezentat de colegii de la Fablab Drochia.

Primul trimestru 2020: Vizite: 455 din care 362 băieți și 93 fete

Trimestrul 2(pandemic): Carantină și  lecții online, buletin de boală.

Trimestru 3 (sept-nov): Vizite 173. Din care152 băieți și 21 fete

Utilizatori unici Roboclub: 45.

Nr ateliere/instruiri de bază: 51*2 ore/fiecare

Nr ateliere de pregătire de concurs: 45 ateliere

Total instruiri: 96 ateliere*2 ore

Participare concursuri naționale: cel mai bun proiect inovativ la Concursul Robo Liga Bibliotecilor 2020

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *