Între chemarea sufletului şi vibraţia cuvântului

 2 ani ago Glia Drochiană

Cenaclul literar „Steaua de vineri” de pe lângă Biblioteca publică raională „Iulian Filip” s-a întrunit zilele acestea într-o nouă şedinţă cu genericul „Între chemarea sufletului şi vibraţia cuvântului”, în cadrul căreia admiratorii creaţiei lui Vitalie Zagaievschi au petrecut câteva ore de revelaţie sufletească.

Bibliotecara Galina Prodan a organizat o expoziţie şi a făcut o prezentare a creaţiei lui Vitalie Zagaievschi, cunoscut om de cultură, jurnalist, autorul câtorva monografii, plachete de versuri, articole în culegeri naţionale etc. O vastă şi minuţioasă muncă autorul a depus la colectarea materialelor şi scrierea eseurilor pentru serialul enciclopedic „Localităţile Moldovei”. De o mare valoare este şi cartea „Dăinuie credinţa în veacuri”, despre bisericile în activitate şi cele aflate în construcţie din raionul Drochia.
Un loc aparte în creaţia lui Vitalie Zagaievschi îl ocupă poezia. Îndrăgostit de cuvânt, aliat al frazelor consistente şi bine şlefuite, maestru al cuvântului frumos, epitetic, dânsul aşterne pe hârtie gânduri calde şi sincere, versuri profunde şi înţelepte, izvorâte din adâncul sufletului, trăite cu mari emoţii şi apoi dăruite cititorului.
Cartea despre Palanca lui dragă, satul în care s-a născut, este „un copil adorat”. Şi multe alte lucrări semnate de acelaş autor sunt o moştenire, un tezaur pentru cititori. Puţin mai detaliat s-au oprit membrii cenaclulul la ultima lui ediţie „ABCD publicistic”, o carte de publicistică ce cuprinde patru compartimente cu recenzii şi aprecieri, comentarii şi răsunete, dar şi lauda unor personalităţi distinse. Ultimul „In memoriam” include necrologuri în memoria unor personalităţi marcante.
Membrii cenaclului Galina Prodan, Silvia Reşetnic, Marina Lefter, Vasile Griţcu, Stelian Andriuță, Veronica Cucer şi alţii au apreciat înalt creaţia lui Vitalie Zagaievschi, au menţionat capacitatea titanică de a munci în general, dar şi de a „mânui” cu măiestrie fraza, a fi stăpân pe cuvântul utilizat.

Valentina CEBOTARI

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *