Serghei CIUHRII

„Dorul de casă – eternă chemare”

Serghei Ciuhrii, om de creaţie, compozitor, dirijor de orchestră, un neîntrecut muzician, de trei luni este octogenar.

S-a născut în satul Moara de Piatră. Studiază la Şcoala medie de muzică „Ştefan Neaga”, apoi este student la Academia de Muzică „Gavriil Muzicescu”, facultatea „Dirijor de orchestră”.
A lucrat în calitate de chitarist, apoi metodist la Casa de Creație Populară. Peste ani devine dirijorul Orchestrei de muzică populară „Mărţişor” de la Casa Tineretului. Din anul 1995 este director artistic și dirijorul Orchestrei de muzică populară „Fluieraş”. A fost membru al Colegiului de repertoriu al Ministerului Culturii din Moldova. Este conferenţiar universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova.
Serghei Ciuhrii a scris sute de piese, aranjamente pentru orchestra de muzică populară, pentru instrumentişti şi interpreţi. Înregistrările pieselor sale fac parte din fondul de aur al Radioteleviziunii. Este Lucrător Emerit al Culturii din Republica Moldova, Artist al Poporului din Republica Moldova, decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”. Iar în 2018 compozitorul Serghei Ciuhrii a fost decorat cu Ordinul Republicii.
Drochienii nu au avut dreptul moral să nu participe activ la omagierea băştinaşului Serghei Ciuhrii, care, pe lângă promovarea culturii prin muzică vie, prin arta dirijorală desfăşurată activ până la onorabila vârstă de 80 de ani, dânsul a valorificat  lucrări din tezaurul naţional, a pus pe note mai multe lucrări muzicale, lăsând o moştenire bogată urmaşilor.
Secţia cultură Drochia, şef-interimar Rodica Lozovan, a lansat o iniţiativă frumoasă de a i se acorda muzicianului onorificul titlu de „Cetăţean de onoare al raionului Drochia”. Toţi cei 33 de consilieri au susţinut  ideea şi au votat o decizie în acest sens. Pentru a i se aduce la cunoştinţă acest fapt, lucrătorii de la secţia cultura, susţinuţi şi ajutaţi de doi mari prieteni ai compozitorului, ulterior deveniţi complici: Constantin Rusnac, compozitor, muzician, secretar general al Comisiei Naționale a R. Moldova pentru UNESCO, şi Vasile Moroşan, Artist al Poporului din RM, preşedinte al Consiliului Naţional al Oamenilor de Cultură, au organizat o sărbătoare pentru Serghei Ciuhrii şi o întâlnire de suflet cu artişti drochieni. Omagiatul nu bănuia absolut nimic, era informat, iar prietenii i-au confirmat acest lucru, că vine în calitate de preşedinte al juriului la un concurs raional. Şi doar când a coborât din automobil sub muzica răsunătoare a Fanfarei din s. Hăsnăşenii Mari, conducător Andrei Arghiri, iar pe pragul Bibliotecii raionale „Iulian Filip” era aşteptat cu pâine şi sare de mai mulţi oaspeţi în straie naţionale, a bănuit că la mijloc este altceva decât un concurs muzical. Toată forfota de sărbătoare a fost pentru el atât de neaşteptată că pe Serghei Ciuhrii l-au copleșit emoţiile până la lacrimi. Înăuntru, când a văzut câtă lume a venit să-l omagieze, aceste emoţii aveau să se dubleze. Iar când Igor Grozavu, vice-preşedinte al raionului, a făcut publică decizia CR Drochia despre conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al raionului” Serghei Ciuhrii aproape că pierdea darul vorbirii. Titlul de „Cetațean de onoare al satului Moara de Piatră” i-a fost conferit la 2 august 2011.
Au urmat mesaje de felicitare, flori, cadouri, evoluări artistice la diferit nivel, în audienţă fiind aduse piese ale compozitorului. Până la finalul sărbătorii de omagiere Serghei Ciuhrii nu s-a putut linişti, vocea-i tremura, sufletu-i vibra la audierea mesajelor de apreciere a muncii lui de decenii în domeniul culturii, la întâlnirea cu prietenii drochieni şi consătenii veniţi să-i cânte propriile lucrări şi să-l ureze de sănătate.
Valentina CEBOTARI

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *